Đề xuất 6 nhóm trường hợp cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế

Chính sách 07:44 | 29/04/2023
Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể 6 nhóm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế giai đoạn sắp tới. Đó là nội dung đáng chú ý nhất trong hồ sơ dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế vừa được Bộ này gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ tinh giản biên chế với 3 đối tượng Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức cấp huyện

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất cụ thể 6 nhóm, trường hợp thuộc diện tinh giản biên chế trong giai đoạn sắp tới.

Nhóm thứ nhất, gồm CBCCVC trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; CBCC cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn trong cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp: Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền; dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã hoặc do cơ cấu lại CBCCVC theo vị trí việc làm (VTVL) nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác; CCVC chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với VTVL đang đảm nhiệm, nhưng không có VTVL khác phù hợp để bố trí.

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023
Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra đột xuất việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023

Đồng thời, là cán bộ trong nhiệm kỳ bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo ở VTVL đang đảm nhiệm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cấp có thẩm quyền đồng ý; có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với VTVL đang đảm nhiệm nên trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, CBCCVC có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện tinh giản biên chế được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật BHXH, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan BHXH chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật;

CBCCVC lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, ĐVHC theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện tái cử, tái bổ nhiệm, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; trong thời gian bị kỷ luật cán bộ chưa đến mức bị bãi nhiệm, CCVC chưa đến mức bị buộc thôi việc theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân có kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định đạt dưới 50% hoặc trong thời gian bị kỷ luật cán bộ chưa đến mức bị bãi nhiệm, CCVC chưa đến mức bị buộc thôi việc, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Thứ hai, người làm việc theo chế độ HĐLĐ không xác định thời hạn để thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức hoặc cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ đã đề xuất 6 nhóm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế thời gian tới. Ảnh minh hoạ
Bộ Nội vụ đã đề xuất 6 nhóm trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế thời gian tới. Ảnh minh hoạ

Thứ ba, chủ tịch công ty, chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dôi dư do thực hiện cổ phần hóa, bán toàn bộ DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản hoặc chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng của các công ty lâm, nông nghiệp dôi dư do sắp xếp lại theo quy định của pháp luật về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty lâm, nông nghiệp.

Thứ 4, những người là CBCCVC được cấp có thẩm quyền cử tham gia quản lý hoặc đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước mà dôi dư do sắp xếp lại DN đó.

Thứ 5, những người làm việc trong các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và được Nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định.

Thứ 6, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp ĐVHC cấp xã nghỉ trong thời gian 6 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các trường hợp chưa xét tinh giản biên chế gồm: Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế; những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, bị kiến nghị xử lý kỷ luật theo kết luận thanh tra, giải quyết tố cáo hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thuộc trong thời gian thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Theo Linh Chi/kinhtedothi.vn

https://kinhtedothi.vn/de-xuat-6-nhom-truong-hop-can-bo-cong-chuc-thuoc-dien-tinh-gian-bien-che.html

Link gốc: https://kinhtedothi.vn/de-xuat-6-nhom-truong-hop-can-bo-cong-chuc-thuoc-dien-tinh-gian-bien-che.html

Tin khác

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tăng cường thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật.
Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

(LĐ&PL) Cần giữ quy định bắt buộc công chứng với hợp đồng kinh doanh bất động sản là nội dung được nhiều đại biểu góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây.
Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

(LĐ&PL) Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, góp ý vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị cho phép tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, hoặc kết hợp cả trực tiếp với trực tuyến trong mọi hoàn cảnh.
Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Từ ngày 1/9/2023, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực. Trong đó nổi bật là: Tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng; có 7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng; chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền…

Có thể bạn quan tâm

Không xét “Lao động tiên tiến” với cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng

Không xét “Lao động tiên tiến” với cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

(LĐ&PL) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô với tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

UBND Thành phố yêu cầu tăng cường thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật.
Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 15/10/2023, lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức = Hệ số lương x mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng.
Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

(LĐ&PL) Cần giữ quy định bắt buộc công chứng với hợp đồng kinh doanh bất động sản là nội dung được nhiều đại biểu góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây.
Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 được nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

(LĐ&PL) Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, góp ý vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị cho phép tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến...
Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Chính sách mới về tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng; 7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng; chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền… sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2023
Đại biểu đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế phải được ghi rõ

Đại biểu đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế phải được ghi rõ

(LĐ&PL) Về sở hữu có thời hạn nhà chung cư, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, đã thảo luận và dư luận chung là không đồng tình, nên tiếp tục quy định với tinh thần đất sử dụng nhà chung cư là đất ở lâu
Đơn giản thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đơn giản thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

(LĐ&PL) Bộ LĐTBXH cần chú trọng cấp phép cho lao động nước ngoài theo hình thức trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi.
Đề xuất hai phương án cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đề xuất hai phương án cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án quy định quyền thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài, trong đó có cấp giấy phép lao động.
Thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

(LĐ&PL) Quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang gây tác động không mong muốn là bảo hộ ngược, khuyến khích nhập khẩu hàng hoá thay vì sản xuất trong nước.
Trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Mê Linh

Trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Mê Linh

(LĐ&PL) Tại chương trình các doanh nghiệp đã trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh.
Công chứng góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh

Công chứng góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh

(LĐ&PL) Thực tế cho thấy, việc công chứng, chứng thực đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân đã góp phần đáng kể trong việc hạn chế các tranh chấp phát sinh.
Nhiều chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023

Nhiều chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023

(LĐ&PL) Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, được đăng ký xe tại nơi tạm trú, công an xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự…là một trong nhiều chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023 được người dân quân tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động