Huyện Mỹ Đức nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Thời sự 10:15 | 10/08/2022
(LĐ&PL) Trong thời gian qua, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã chú trọng đến công tác xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch, góp phần để huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.
Huyện Mỹ Đức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Thương binh - Liệt sĩ Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo việc làm cho người lao động

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, có nhiều khó khăn, phức tạp và đỏi hỏi cần một nguồn lực vật chất lớn, phải được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển. Đồng thời phải có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của các xã và đặc điểm cụ thể của từng thôn, xóm, cụm dân cư, vì vậy cần có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của nhà nước đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian qua, các chính sách của Thành phố, huyện đã và đang phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo định hướng sản xuất hàng hóa và tạo được phong trào xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến các thôn, xóm, cụm dân cư và được người dân tích cực hưởng ứng tham gia...

7 tháng đầu năm 2022, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 3 xã (Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn) đạt chuẩn năm 2022.

Bên cạnh đó, triển khai cuộc thi “Làng Bền vững - Sáng kiên thu gom và xử lý rác thải nhựa nông thôn”; xây dựng mô hình về phân loại xử lý rác thải tái chế, chất thải hữu cơ sinh hoạt và xử lý chất thải nông nghiệp; Khảo sát mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới. Đến nay công tác xây dựng huyện Nông thôn mới đã đạt 5/9 tiêu chí, còn 4 tiêu chí cơ bản đạt là: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường và Chất lượng môi trường sống…

Tại hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 diễn ra vào ngày 9/8, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trịnh Xuân Hương đã thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc phát động thi đua.

Huyện Mỹ Đức nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã thực sự thay da đổi thịt (Ảnh: H.D)

Theo đó phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, chủ đề hành động năm 2022 của Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Thông qua phong trào thi đua phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân huy động mọi nguồn lực xã hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, tôn vinh các gương điển hình, người tốt việc tốt, nhất là các tấm gương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và vận động, hướng dẫn thực hiện đợt thi đua phù hợp cơ quan, đơn vị; đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp với tổ chức mình để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn các cấp đoàn, hội có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo ở các thôn, khu dân cư, tổ dân phố; phấn đấu tất cả hộ nghèo đều có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo.

Tuyên truyền, vận động để nhân dân đoàn kết tiếp tục cùng Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất để tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn; nâng cao đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể , Liên đoàn Lao động huyện Phát động thi đua trong Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của Trung ương, Thành phố, huyện vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động”, “ Cán bộ Công đoàn tiêu biểu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”…

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, triển khai trồng 22 đoạn đường nở hoa “ Xanh - Sạch - Đẹp” ở 22 xã, thị trấn.

Đồng thời hỗ trợ vốn vay cho các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ kiến thức, mở lớp các dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; Hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 xã (Phùng Xá, Phúc Lâm, Bột Xuyên, Tuy Lai, Hương Sơn).

Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhân rộng các điển hình nông dân tiêu biểu về sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Xây dựng 7 mô hình điểm về phát triển kinh tế xã hội; mây tre giang đan, gia công khăn mặt, trồng rau sắng, bưởi diễn.

Cùng với đó, thành lập 1 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại Thị trấn Đại Nghĩa, Thành lập 01 hợp tác xã may gang tay ở xã Mỹ thành, mô hình trật tự an ninh trật tự tại xã Hợp Tiến, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp mây tre giang đan tại xã An Mỹ, trồng và bảo tồn rau sắng tại chùa Hương, các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế...

Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, tập trung phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn phải vào cuộc một cách tích cực, là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã thực sự thay da đổi thịt. Có rất nhiều tuyến đường mới ở thôn, xã được đầu tư mở rộng, đổ bê tông hay trải thảm nhựa thẳng tắp, nối dài tới các ngõ xóm thôn quê. Nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng kiên cố, khang trang; trường, lớp của các em cũng được đầu tư nâng cấp…

Hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế. Đến nay có 50/79 trường đạt chuẩn quốc gia; 122/122 thôn có nhà văn hóa.

Bên cạnh đó, các điều kiện phục vụ đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, thực hiện công tác quản lý tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử đảm bảo đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội; công tác khám chữa bệnh, phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm.

H.D
Link gốc:

Tin khác

Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

(LĐ&PL) Ngày 29/9, tại Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đã diễn ra Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam. Đây là sự kiện giáo dục được tổ chức trong năm đoàn kết hữu nghị chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.
9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

Nhiệm vụ chung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt ra đối với giáo dục đại học (GDĐH) trong năm học 2022-2023 là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Noru để chủ động ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Noru để chủ động ứng phó

Tính đến 10 giờ ngày 28/9, bão số 4 đã làm 5 người bị thương (tại Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế); 3 nhà sập (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), hư hỏng, tốc mái 157 nhà.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu, khoản thu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và các khoản thu chi sai quy định.
Đề xuất giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu

Đề xuất giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu

(LĐ&PL) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xăng và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu.

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người cho cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập vì dịch Covid-19

Dự kiến hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người cho cán bộ, giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập vì dịch Covid-19

(LĐ&PL) Theo Tờ trình Chính phủ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến số cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng chính sách hỗ trợ này là 74.102 người.
Nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên

Nỗ lực giải bài toán thiếu giáo viên

Bước vào tuần thứ tư của năm học 2022-2023, thiếu giáo viên vẫn là tình trạng chung của nhiều địa phương, gây khó khăn không nhỏ cho việc dạy, học...
Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam: Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào

(LĐ&PL) Ngày 29/9, tại Thủ đô Viêng Chăn (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã diễn ra Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam.
9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

9 nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục đại học năm học 2022-2023

Nhiệm vụ chung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra đối với giáo dục đại học trong năm học 2022-2023 là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.
Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Noru để chủ động ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Noru để chủ động ứng phó

Tính đến 10 giờ ngày 28/9, bão số 4 đã làm 5 người bị thương (tại Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế); 3 nhà sập (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế), hư hỏng, tốc mái 157 nhà.
Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu, khoản thu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Đề xuất giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu

Đề xuất giảm tối đa 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu

(LĐ&PL) Bộ Tài chính đề nghị giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.
Chốt trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 là 7 ngày

Chốt trình phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 là 7 ngày

Cục An toàn lao động – Bộ LĐTB&XH đã báo cáo tổng hợp góp ý thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 theo phương án 1 lên Bộ LĐTB&XH.
Việt Nam là đối tác phù hợp giúp Mông Cổ đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu

Việt Nam là đối tác phù hợp giúp Mông Cổ đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu

(LĐ&PL) Việt Nam là đối tác phù hợp giúp Mông Cổ đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; hai bên cần tiếp tục tìm kiếm các cơ hội nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều.
Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm

Bảo vệ, khuyến khích người dũng cảm tố cáo sai phạm

Có thể khẳng định chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lại diễn ra quyết liệt, đồng bộ, bài bản thu được nhiều kết quả quan trọng như hiện nay.
Giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

Giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia.

(LĐ&PL) Tính đến ngày 21/9, Việt Nam đã phối hợp cùng phía Campuchia giải cứu hơn 1.000 công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp tại Campuchia.
Nâng cao chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và lớp mầm non độc lập

Nâng cao chất lượng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và lớp mầm non độc lập

(LĐ&PL) Ngày 21/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập”.
Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 2 lần

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học 2 lần

(LĐ&PL) Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến vẫn phải tiếp tục thực hiện nhập học tại cơ sở đào tạo theo kế hoạch, thời gian và quy định của cơ sở đào tạo.
352 chương trình đào tạo được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài

352 chương trình đào tạo được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài

(LĐ&PL) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước, nước ngoài.
Giá xăng giảm từ 450 đến trên 600 đồng/lít, giá dầu giảm 1.644 đến gần 2.000 đồng/lít

Giá xăng giảm từ 450 đến trên 600 đồng/lít, giá dầu giảm 1.644 đến gần 2.000 đồng/lít

(LĐ&PL) Từ 15h ngày 21/9, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh. Xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 631 đồng/lít.
Xem thêm
Phiên bản di động