Huyện Mỹ Đức nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022

Thời sự 10:15 | 10/08/2022
(LĐ&PL) Trong thời gian qua, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã chú trọng đến công tác xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Toàn huyện đang nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch, góp phần để huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.
Huyện Mỹ Đức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Huyện Mỹ Đức tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày Thương binh - Liệt sĩ Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo việc làm cho người lao động

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa lâu dài, có nhiều khó khăn, phức tạp và đỏi hỏi cần một nguồn lực vật chất lớn, phải được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát triển. Đồng thời phải có lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của các xã và đặc điểm cụ thể của từng thôn, xóm, cụm dân cư, vì vậy cần có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của nhà nước đầu tư vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thời gian qua, các chính sách của Thành phố, huyện đã và đang phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo định hướng sản xuất hàng hóa và tạo được phong trào xây dựng nông thôn mới sâu rộng đến các thôn, xóm, cụm dân cư và được người dân tích cực hưởng ứng tham gia...

7 tháng đầu năm 2022, huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại 3 xã (Hồng Sơn, Phùng Xá, Hương Sơn) đạt chuẩn năm 2022.

Bên cạnh đó, triển khai cuộc thi “Làng Bền vững - Sáng kiên thu gom và xử lý rác thải nhựa nông thôn”; xây dựng mô hình về phân loại xử lý rác thải tái chế, chất thải hữu cơ sinh hoạt và xử lý chất thải nông nghiệp; Khảo sát mô hình thí điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát hoàn thành các tiêu chí Huyện nông thôn mới. Đến nay công tác xây dựng huyện Nông thôn mới đã đạt 5/9 tiêu chí, còn 4 tiêu chí cơ bản đạt là: Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Kinh tế; Môi trường và Chất lượng môi trường sống…

Tại hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 diễn ra vào ngày 9/8, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trịnh Xuân Hương đã thông qua kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc phát động thi đua.

Huyện Mỹ Đức nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã thực sự thay da đổi thịt (Ảnh: H.D)

Theo đó phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, chủ đề hành động năm 2022 của Thành phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Thông qua phong trào thi đua phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân huy động mọi nguồn lực xã hội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Đồng thời kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, tôn vinh các gương điển hình, người tốt việc tốt, nhất là các tấm gương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và vận động, hướng dẫn thực hiện đợt thi đua phù hợp cơ quan, đơn vị; đề xuất biện pháp cụ thể, phù hợp với tổ chức mình để tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn các cấp đoàn, hội có các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo ở các thôn, khu dân cư, tổ dân phố; phấn đấu tất cả hộ nghèo đều có một tổ chức hỗ trợ, tư vấn thoát nghèo.

Tuyên truyền, vận động để nhân dân đoàn kết tiếp tục cùng Nhà nước hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất để tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn; nâng cao đời sống văn hóa nông thôn; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể , Liên đoàn Lao động huyện Phát động thi đua trong Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của Trung ương, Thành phố, huyện vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong công nhân viên chức lao động”, “ Cán bộ Công đoàn tiêu biểu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”…

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ Hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, triển khai trồng 22 đoạn đường nở hoa “ Xanh - Sạch - Đẹp” ở 22 xã, thị trấn.

Đồng thời hỗ trợ vốn vay cho các gia đình hội viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ kiến thức, mở lớp các dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ; Hỗ trợ xây dựng 5 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 5 xã (Phùng Xá, Phúc Lâm, Bột Xuyên, Tuy Lai, Hương Sơn).

Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Nhân rộng các điển hình nông dân tiêu biểu về sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Xây dựng 7 mô hình điểm về phát triển kinh tế xã hội; mây tre giang đan, gia công khăn mặt, trồng rau sắng, bưởi diễn.

Cùng với đó, thành lập 1 câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại Thị trấn Đại Nghĩa, Thành lập 01 hợp tác xã may gang tay ở xã Mỹ thành, mô hình trật tự an ninh trật tự tại xã Hợp Tiến, thành lập 2 chi hội nghề nghiệp mây tre giang đan tại xã An Mỹ, trồng và bảo tồn rau sắng tại chùa Hương, các mô hình nông dân giúp nhau phát triển kinh tế...

Theo Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng, trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, tập trung phát huy nội lực, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn phải vào cuộc một cách tích cực, là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân tham gia.

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Đức đã thực sự thay da đổi thịt. Có rất nhiều tuyến đường mới ở thôn, xã được đầu tư mở rộng, đổ bê tông hay trải thảm nhựa thẳng tắp, nối dài tới các ngõ xóm thôn quê. Nhiều ngôi nhà mới đã được xây dựng kiên cố, khang trang; trường, lớp của các em cũng được đầu tư nâng cấp…

Hệ thống cơ sở hạ tầng thường xuyên được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế. Đến nay có 50/79 trường đạt chuẩn quốc gia; 122/122 thôn có nhà văn hóa.

Bên cạnh đó, các điều kiện phục vụ đời sống nông dân ngày càng được cải thiện, thực hiện công tác quản lý tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử đảm bảo đúng quy định. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội; công tác khám chữa bệnh, phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm.

H.D
Link gốc:

Tin khác

Nhiều địa phương số người chết do tai nạn giao thông tăng

Nhiều địa phương số người chết do tai nạn giao thông tăng

(LĐ&PL) Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm thì vẫn còn một số địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó, 9 tỉnh có số vụ tai nạn giao thông tăng trên 20% và 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Bến Tre có số người chết tăng trên 40% trở lên.
Ngỡ ngàng trước sức sáng tạo của nghệ nhân tại Hội thi mít Hà Nội năm 2024

Ngỡ ngàng trước sức sáng tạo của nghệ nhân tại Hội thi mít Hà Nội năm 2024

(LĐ&PL) Hội thi mít thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu quảng bá, giới thiệu các giống mít đặc sản Hà Nội, đồng thời, tuyển chọn các giống mít có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao đưa vào quản lý và khai thác... góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng mít.
Đảm bảo triển khai Luật Căn cước đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Đảm bảo triển khai Luật Căn cước đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Mặc dù mới đầu giờ làm việc buổi sáng, nhưng tại Phòng thu nhận hồ sơ căn cước - Công an huyện Thanh Trì đã có rất đông công dân đến làm thủ tục cấp Thẻ căn cước gắn chíp điện tử. Nhờ sự chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục cấp thẻ một cách khoa học, hợp lý nên việc giải quyết thủ tục cho người dân được thực hiện nhanh chóng.
Quốc hội nhất trí tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu từ 1/7

Quốc hội nhất trí tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu từ 1/7

Quốc hội nhất trí điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.
Quy hoạch Thủ đô: Kiểm soát việc phát triển không gian đô thị và nông thôn

Quy hoạch Thủ đô: Kiểm soát việc phát triển không gian đô thị và nông thôn

(LĐ&PL) Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho biết, trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là áp dụng mô hình thành phố trong Thủ đô, nhưng ông có ý kiến ngược lại, muốn Thủ đô trong thành phố Hà Nội, Thủ đô Hà Nội trong thành phố Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số

Hà Nội: Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng dân số

(LĐ&PL) Trong năm 2024, Hà Nội tập trung giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,15% so với năm 2023 (6,37%); tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 88%; tỷ lệ sàng lọc trước sinh 84%; sàng lọc sơ sinh 89%; tỷ số giới tính khi sinh 111 trẻ trai/100 trẻ gái; 65% cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn và số người sử dụng các biện pháp tránh thai mới là 403.730 người.
“Chạm” iHanoi để trải nghiệm văn hóa, du lịch Thủ đô

“Chạm” iHanoi để trải nghiệm văn hóa, du lịch Thủ đô

Ứng dụng iHanoi giúp người dân có thể khám phá các địa điểm du lịch, văn hóa lịch sử tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.
Nhiều địa phương số người chết do tai nạn giao thông tăng

Nhiều địa phương số người chết do tai nạn giao thông tăng

(LĐ&PL) Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2024, bên cạnh tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm thì vẫn còn một số địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó, 9 tỉnh có số vụ tai nạn giao thông tăng trên 20% và 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Bến Tre có số người chết tăng trên 40% trở lên.
Ngỡ ngàng trước sức sáng tạo của nghệ nhân tại Hội thi mít Hà Nội năm 2024

Ngỡ ngàng trước sức sáng tạo của nghệ nhân tại Hội thi mít Hà Nội năm 2024

(LĐ&PL) Hội thi mít thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu quảng bá, giới thiệu các giống mít đặc sản Hà Nội, đồng thời, tuyển chọn các giống mít có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao đưa vào quản lý và khai thác... góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ trồng mít.
Đảm bảo triển khai Luật Căn cước đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Đảm bảo triển khai Luật Căn cước đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả

Mặc dù mới đầu giờ làm việc buổi sáng, nhưng tại Phòng thu nhận hồ sơ căn cước - Công an huyện Thanh Trì đã có rất đông công dân đến làm thủ tục cấp Thẻ căn cước gắn chíp điện tử. Nhờ sự chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận thủ tục cấp thẻ một cách khoa học, hợp lý nên việc giải quyết thủ tục cho người dân được thực hiện nhanh chóng.
Quốc hội nhất trí tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu từ 1/7

Quốc hội nhất trí tăng 30% lương cơ sở, 15% lương hưu từ 1/7

Quốc hội nhất trí điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%) từ ngày 1/7/2024.
Quy hoạch Thủ đô: Kiểm soát việc phát triển không gian đô thị và nông thôn

Quy hoạch Thủ đô: Kiểm soát việc phát triển không gian đô thị và nông thôn

(LĐ&PL) Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho biết, trong Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là áp dụng mô hình thành phố trong Thủ đô, nhưng ông có ý kiến ngược lại, muốn Thủ đô trong thành phố Hà Nội, Thủ đô Hà Nội trong thành phố Hà Nội.
Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 55,4% kế hoạch

Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 55,4% kế hoạch

(LĐ&PL) Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng, 6 tháng đầu năm, kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt (ước đạt 55,4% kế hoạch.
Chính phủ trình Quốc hội nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

Chính phủ trình Quốc hội nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7 vừa được điều chỉnh, chiều nay, Quốc hội sẽ nghe trình các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội.
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi): Cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa

Sáng 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), với 94,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 22/6/2024 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
Liên tiếp 2 vụ cháy nhà ở Hà Nội, Bắc Giang, Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Liên tiếp 2 vụ cháy nhà ở Hà Nội, Bắc Giang, Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình có người tử vong trong 2 vụ cháy ở Hà Nội và Bắc Giang. Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy, nổ.
Sẽ lấy phiếu xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Sẽ lấy phiếu xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Về quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, qua thảo luận và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sẽ tiến hành lấy phiếu xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội về nội dung này.
Hà Nội: Chậm nhất ngày 2/7 công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Chậm nhất ngày 2/7 công bố điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Chậm nhất ngày 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2024 - 2025 của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố.
Có cách giải quyết chênh lệch lương hưu trước và sau cải cách tiền lương

Có cách giải quyết chênh lệch lương hưu trước và sau cải cách tiền lương

Vấn đề chênh lệch lương hưu trước và sau khi cải cách tiền lương không khó giải quyết. Đây là vấn đề chuyên môn, Chính phủ đã từng xử lý bằng Nghị định 42/2023/NĐ-CP liên quan đến các đối tượng nghỉ hưu trước và sau năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động