Huyện Mỹ Đức củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

Thời sự 11:34 | 24/10/2022
(LĐ&PL) Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách tích cực, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc. Nổi bật là, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Huyện Mỹ Đức hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện quy định về PCCC Huyện Mỹ Đức: Cùng chung tay để việc học tập tiến lên không ngừng Huyện Mỹ Đức đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh, “thế trận lòng dân” vững chắc tạo thế trận liên hoàn, toàn diện, rộng khắp, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác phối hợp gữa hại lực lượng của huyện luôn được tăng cường và đi vào chiều sâu và được thể hiện như việc thường xuyên trao đổi nắm tình hình, công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia diễn tập xử trí các tình huống về quốc phòng an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và nhân dân; rà soát nắm chắc các đối tượng để tổ chức giáo dục, bồi dưỡng theo phân cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn 4 trường trên địa bàn thực hiện tốt bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh trong các nhà trường. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Huyện Mỹ Đức củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân
Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ và hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 (Ảnh: T.G)

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, thực sự làm nòng cốt trong hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Lực lượng vũ trang huyện được biên chế hợp lý, tinh, gọn, đúng biểu biên chế, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng chính quy; chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng bộ Quân sự, Công an huyện trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ làm tham mưu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng - an ninh để thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác quốc phòng, an ninh tại địa phương, đồng thời chỉ huy, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Đồng thời chỉ đạo phối hợp hoàn thiện quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của huyện, bảo đảm kết hợp tốt phát triển kinh tế tại địa phương với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; đảm bảo tính lưỡng dụng trong xây dựng một số công trình như hệ thống đường giao thông, một số công trình cống ngầm, hầm ngầm một số công trình nhà cao tầng; vận dụng tốt khả năng huy động, động viên nguồn lực địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng và bảo đảm cho chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện. Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm các chương trình, quy chế phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội các cấp và với các đơn vị quân đội đóng quân, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể trên từng nhiệm vụ và thường xuyên trao đổi nắm bắt thông tin.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 và Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 của huyện, tổ chức hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đến mọi cán bộ, đang viên và toàn thể nhân dân góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của phần tử cơ hội, phản động, thế lực thù địch và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm tạo cơ sở cho việc xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khiếu nại, tố cáo, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. UBND huyện đã triển khai cho các cấp các ngành thực hiện nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kịp thời chấn chỉnh về tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân do vậy việc tổ chức tiếp công dân của huyện và các cấp, các ngành được thực hiện đúng quy định, đảm bảo mọi công dân đến khiếu nại, tố cáo đều được tiếp đón và hướng dẫn cụ thể.

Việc tiếp dân của lãnh đạo huyện được duy trì đều đặn; công tác kiểm tra, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các Luật Khiếu nại, tố cáo; hình sự; dân sự; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Củng cố kiện toàn hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy tốt hiệu quả tủ sách pháp luật. Hoạt động tư vấn pháp luật và hoà giải ở nhiều xã, thị trấn đạt kết quả tốt...

Trong thời gian tới, huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giữ vững trật tự kỷ cương, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tích cực làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường đoàn kết với các đơn vị quân đội trên địa bàn, địa phương bạn; chăm lo thực hiện chính sách hậu phương quân đội và giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh, xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

H.D
Link gốc:

Tin khác

Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC Hà Nội yêu cầu: Đưa ra xét xử 37 vụ án trong quý II/2024

Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC Hà Nội yêu cầu: Đưa ra xét xử 37 vụ án trong quý II/2024

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tổ chức phiên họp thảo luận, cho ý kiến về đánh giá kết quả công tác quý I/2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Những hình ảnh đặc sắc trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những hình ảnh đặc sắc trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

(LĐ&PL) Lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được thực hiện tại sân vận động của tỉnh Điện Biên. Sự kiện này bao gồm bảy phần quan trọng, bao gồm nghi thức chào cờ, màn biểu diễn trống hội, tiết mục nghệ thuật, công bố các quyết định về việc trao tặng huân chương, các phần khen ngợi, và điểm nhấn là phần lễ diễu binh, diễu hành.
Chiến sĩ Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch

Chiến sĩ Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch

Đại tá Nguyễn Thụ cho hay, ông rất vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và càng xúc động hơn khi được trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 - nơi trận chiến ác liệt nhất của chiến dịch.
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

Trên bao thuốc lá điếu bao giờ nhà sản xuất, nhà phân phối cũng phải ghi dòng chữ cảnh báo về sức khỏe, còn với thuốc lá điện tử, dẫu chưa ghi nhưng ai cũng biết tác hại khôn lường của loại thuốc này đối với sức khỏe con người.
Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 106.000 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên

Hơn 106.000 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập không chuyên

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, toàn Thành phố có hơn 106.000 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025.
Hà Nội kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Hà Nội kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

(LĐ&PL) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội có chủ trương rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ. Phấn đấu ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ đối với ít nhất 20% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.
Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC Hà Nội yêu cầu: Đưa ra xét xử 37 vụ án trong quý II/2024

Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC Hà Nội yêu cầu: Đưa ra xét xử 37 vụ án trong quý II/2024

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tổ chức phiên họp thảo luận, cho ý kiến về đánh giá kết quả công tác quý I/2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Những hình ảnh đặc sắc trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những hình ảnh đặc sắc trong lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

(LĐ&PL) Lễ tổng duyệt kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được thực hiện tại sân vận động của tỉnh Điện Biên. Sự kiện này bao gồm bảy phần quan trọng, bao gồm nghi thức chào cờ, màn biểu diễn trống hội, tiết mục nghệ thuật, công bố các quyết định về việc trao tặng huân chương, các phần khen ngợi, và điểm nhấn là phần lễ diễu binh, diễu hành.
Chiến sĩ Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch

Chiến sĩ Điện Biên xúc động ôn lại kỷ niệm tham gia chiến dịch

Đại tá Nguyễn Thụ cho hay, ông rất vinh dự và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và càng xúc động hơn khi được trực tiếp đánh vào cứ điểm A1 - nơi trận chiến ác liệt nhất của chiến dịch.
Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

Cần cấm ngay thuốc lá điện tử

Trên bao thuốc lá điếu bao giờ nhà sản xuất, nhà phân phối cũng phải ghi dòng chữ cảnh báo về sức khỏe, còn với thuốc lá điện tử, dẫu chưa ghi nhưng ai cũng biết tác hại khôn lường của loại thuốc này đối với sức khỏe con người.
Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

Xác định danh tính các nạn nhân xấu số trong vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai

Liên quan đến vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH gỗ Bình Minh (gọi tắt Công ty gỗ Bình Minh), ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, xảy ra sáng 1/5, đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo nhanh vụ việc.
Để người lao động có môi trường làm việc an toàn

Để người lao động có môi trường làm việc an toàn

Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Nhiều địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng

Nhiều địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng

(LĐ&PL) Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đáng chú ý, theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện nhiều địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng.
Tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Để tăng cường hiệu quả phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Xem thêm
Phiên bản di động