Huyện Mỹ Đức củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

Huyện Mỹ Đức củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân

(LĐ&PL) Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách tích cực, đạt kết quả khá toàn diện, vững chắc.
Xem thêm
Phiên bản di động