4 quyền lợi không phải ai cũng biết khi sử dụng đất chưa được cấp “sổ đỏ”

Chính sách 14:59 | 27/04/2023
(LĐ&PL) Hiện nay vì nhiều lý do mà nhiều người vẫn chưa thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho đất thuộc quyền sở hữu của mình. Bên cạnh những rủi ro thường gặp mà ai cũng biết thì người sử dụng đất vẫn có 4 đặc quyền đối với thửa đất thuộc quyền sở hữu của mình mặc dù chưa được cấp sổ.
Từ 20/5/2023 sẽ thay đổi thẩm quyền cấp “sổ đỏ” Có được dùng sổ đỏ của bố mẹ đi thế chấp ngân hàng? Trường hợp nào phải sang tên Sổ đỏ?

Quyền lợi thứ nhất: Được tạm thời sử dụng cho đến khi bị thu hồi

Hiện nay, theo quy định, đối với một số trường hợp khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ), mà không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất vẫn được sử dụng cho đến khi nhà nước có quyết định xử lý hoặc bị thu hồi.

Cụ thể: Theo khoản 5, Điều 95, Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong Trường hợp đăng ký lần đầu mà không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của Chính phủ.

Cùng với đó, tại khoản 7, Điều 20, Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cũng quy định một số trường hợp như hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều này mà không đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ thì được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định

Như vậy, dù không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ nhưng người sử dụng đất có quyền tạm thời sử dụng đất cho đến khi Nhà nước thu hồi đất.

4 quyền lợi không phải ai cũng biết khi sử dụng đất chưa được cấp “sổ đỏ”
"Sổ đỏ" là một chứng thư pháp lý

Quyền lợi thứ 2: Được bồi thường khi bị thu hồi

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản sản gắn liền với đất sẽ nhận được bồi thường nếu rơi vào một trong 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Chưa có “sổ đỏ” nhưng có đủ điều kiện để được cấp giấy CNQSDĐ

Theo Điều 75, Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện các trường hợp được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có nêu điều kiện sẽ được bồi thường là: “có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”

Như vậy, có nếu có đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ theo quy định của Luật này mà chưa được cấp thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản sản gắn liền với đất sẽ vẫn được nhận bồi thường như đã có sổ đỏ. Khoản bồi thường này bao gồm các khoản bồi thường về đất; chi phí đầu tư vào đất, tài sản gắn liền với đất và các khoản hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi.

Trường hợp 2: Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ

Hiện nay, có quy định một trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp nhưng vẫn được nhận bồi thường.

Cụ thể, theo khoản 3, điều 77, luật Đất đai 2013, có quy định:

"Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này."

Quyền lợi thứ 3: Được chuyển nhượng, tặng cho khi đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ

Theo quy định tại Điều 188, Luật Đất đai 2013 điều kiện để thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất bao gồm:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Như vậy, nếu không có “sổ đỏ”, nhưng thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3, Điều 186 và khoản 1, Điều 168, của Luật này.

Cụ thể, theo khoản 1, Điều 168, Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

Còn tại khoản 3, Điều 186, quy định như sau:

"Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng, cho quyền sử dụng đất thừa kế.

4 quyền lợi không phải ai cũng biết khi sử dụng đất chưa được cấp “sổ đỏ”
Người dân làm thủ tục liên quan tới GCNQSDĐ (Ảnh minh họa)

Quyền lợi thứ 4: Được cấp giấy phép xây dựng

Hiện nay, pháp luật có quy định về một số trường hợp mà người dân không có “sổ đỏ” nhưng vẫn được cấp giấy phép xây dựng.

Cụ thể: Theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 3 – Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng, thì cá nhân, tổ chức mà không có “sổ đỏ” nhưng có các loại giấy tờ về đất đai được nêu sau đây thì vẫn được cấp giấy phép xây dựng:

1. Các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013;

2. Giấy tờ quy định Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

3. Giấy tờ được quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP

4. Giấy xác nhận của UBND cấp xã và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

5. Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

6. Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có)

7. Giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất

8. Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bảo Bình
Link gốc:

Tin khác

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tăng cường thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật.
Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BLĐTBXH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

(LĐ&PL) Cần giữ quy định bắt buộc công chứng với hợp đồng kinh doanh bất động sản là nội dung được nhiều đại biểu góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây.
Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

(LĐ&PL) Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, góp ý vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị cho phép tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến, hoặc kết hợp cả trực tiếp với trực tuyến trong mọi hoàn cảnh.

Có thể bạn quan tâm

Không xét “Lao động tiên tiến” với cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng

Không xét “Lao động tiên tiến” với cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng

Không xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 9 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

Đề xuất chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

(LĐ&PL) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị Thủ đô với tổng mức chi không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.
Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phố biến, giáo dục pháp luật

UBND Thành phố yêu cầu tăng cường thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật.
Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Điều chỉnh quy định về xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Từ ngày 15/10/2023, lương của viên chức giáo dục nghề nghiệp được tính theo công thức = Hệ số lương x mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng.
Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

Cần công chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên mua bán bất động sản

(LĐ&PL) Cần giữ quy định bắt buộc công chứng với hợp đồng kinh doanh bất động sản là nội dung được nhiều đại biểu góp ý vào dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mới đây.
Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Những trường hợp không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu khi nghỉ trước tuổi

Người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 được nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

Cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư trực tiếp và trực tuyến

(LĐ&PL) Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 4, góp ý vào dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị cho phép tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bằng các hình thức trực tiếp, trực tuyến...
Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền

Chính sách mới về tăng mức hưởng trợ cấp người có công với cách mạng; 7 trường hợp không được vay vốn ngân hàng; chuyến bay bị delay 5 tiếng khách hàng được hoàn tiền… sẽ có hiệu lực trong tháng 9/2023
Đại biểu đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế phải được ghi rõ

Đại biểu đề xuất thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế phải được ghi rõ

(LĐ&PL) Về sở hữu có thời hạn nhà chung cư, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, đã thảo luận và dư luận chung là không đồng tình, nên tiếp tục quy định với tinh thần đất sử dụng nhà chung cư là đất ở lâu
Đơn giản thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đơn giản thủ tục cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

(LĐ&PL) Bộ LĐTBXH cần chú trọng cấp phép cho lao động nước ngoài theo hình thức trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi.
Đề xuất hai phương án cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đề xuất hai phương án cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án quy định quyền thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài, trong đó có cấp giấy phép lao động.
Thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Thu hẹp phạm vi đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

(LĐ&PL) Quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đang gây tác động không mong muốn là bảo hộ ngược, khuyến khích nhập khẩu hàng hoá thay vì sản xuất trong nước.
Trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Mê Linh

Trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Mê Linh

(LĐ&PL) Tại chương trình các doanh nghiệp đã trao tặng 840 triệu đồng cho 140 trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mê Linh.
Công chứng góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh

Công chứng góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh

(LĐ&PL) Thực tế cho thấy, việc công chứng, chứng thực đối với hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân đã góp phần đáng kể trong việc hạn chế các tranh chấp phát sinh.
Nhiều chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023

Nhiều chính sách đáng chú ý sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023

(LĐ&PL) Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, được đăng ký xe tại nơi tạm trú, công an xã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự…là một trong nhiều chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 8/2023 được người dân quân tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động