Hiệu quả từ công tác dân vận ở quận Bắc Từ Liêm

Thời sự 10:49 | 04/02/2023
(LĐ&PL) Thời gian qua, công tác dân vận của quận Bắc Từ Liêm có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Quyền và lợi ích của công dân được bảo đảm, lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
Nêu cao vai trò của công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân Hiệu quả nhờ thực hiện "Dân vận khéo" trong phong trào thi đua Đẩy mạnh “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước

Theo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm: Bám sát các Chỉ thị, Kế hoạch của UBND Thành phố, Quận ủy về công tác dân vận; UBND quận đã cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, cơ quan nhà nước từ quận đến cơ sở căn cứ vào thực tiễn của địa phương, đơn vị xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện, phát huy hiệu lực quả hoạt động; từng bước xây dựng bộ máy chính quyền thực sự là của dân, do dân, vì dân.

Mặt khác, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến nhân dân; xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền quận đến cơ sở.

Chính quyền từ quận đến cơ sở quan tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội ở địa phương, trên cơ sở thực hiện tốt công tác vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, đổi mới, quyết liệt, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh; tích cực tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Từng bước, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, đặc biệt trong việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách, phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

Hiệu quả từ công tác dân vận ở quận Bắc Từ Liêm
Quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác dân vận.

Năm 2022, UBND quận chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện mô hình số hóa tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch UBND quận.

Kết quả, đến tháng 12/2022, đã tiếp nhận 180 ý kiến phản ánh của công dân tới số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Chủ tịch UBND Quận liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, đính chính nơi ở tại thẻ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn thủ tục thay đổi tên, thông tin, đăng ký kinh doanh…

Qua đó, đã giải quyết xong ý kiến phản ánh và đem lại sự hài lòng cho công dân, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Bắc Từ Liêm. UBND quận và phường thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức cá lĩnh vực theo đúng quy định tại các văn bản pháp luật của nhà nước, các quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND Thành phố Hà Nội một cách nhanh chóng, thuận tiện. Đem lại sự hài lòng cho nhân dân theo phương châm đã công bố trong chính sách chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của UBND quận: “Kỷ cương - Liêm chính - Hành chính - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Công tác kiểm tra công vụ được tăng cường, 11 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra công vụ đã tiến hành 11 lượt kiểm tra đột xuất tại 17 đơn vị. Kết quả kiểm tra cho thấy, việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì ổn định. Cùng với đó, UBND Quận đẩy mạnh rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Quận để tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo, quy định của Trung ương tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch chủ động, có lộ trình hợp lý, quy trình chặt chẽ.

Đặc biệt, việc bố trí công chức, viên chức tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của quận đảm bảo đúng vị trí việc làm tại Đề án được UBND Thành phố phê duyệt… Việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở theo Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khóa VIII và Pháp lệnh 34 của UBTV Quốc hội khóa XI, UBND Quận và UBND các phường đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch các nội dung “Dân biết, dân bàn, quyết định trực tiếp”, “Dân bàn, dân biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định”, “Dân tham gia”, “Dân giám sát”.

Trong công tác tôn giáo, hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nên các chức sắc, chức việc, tín đồ tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch Covd-19. Xây dựng, củng cố mối quan hệ cùng nhau chia sẻ, phối hợp, tin tưởng và tôn trọng pháp luật giữa Giáo hội, các tôn giáo và các cấp chính quyền.

An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đảm bảo, không có vụ việc phức tạp có thể gây nên “điểm nóng” tôn giáo. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, quận Bắc Từ Liêm không phát hiện có vụ việc tham nhũng trên địa bàn quận.

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND quận Bắc từ Liêm đã đề ra 8 phương hướng, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên như Chỉ thị số 33, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07, ngày 1/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy…; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,

Triển khai ứng dụng có hiệu qủa các mô hình trong giải quyết thủ tục hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức với sự vụ của cơ quan nhà nước. Tăng cường thanh tra, thành lập các đoàn kiểm tra công vụ định kỳ, đột xuất trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, rà soát việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại, công khai các nội dung theo quy định của nhà nước...

Nguyễn Đào
Link gốc:

Tin khác

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Bài học kinh nghiệm cho thấy, các địa phương có hạ tầng giao thông phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ giảm chi phí logistics, thu hút các nhà đầu tư.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 761 trường hợp, phạt tiền 1.712.100.000 đồng, tạm giữ 6 phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 114 trường hợp đối với các phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.
Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

(LĐ&PL) UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định. Thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Để hỗ trợ việc tuân thủ pháp luật quảng cáo trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (gọi tắt là “White list”) và khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng xem xét lựa chọn quảng cáo trong “White list” nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu.
Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Theo Cục Viễn thông, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao. Nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, đáp ứng tiến độ đã được đề ra, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Có thể bạn quan tâm

Không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

Không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

(LĐ&PL) Về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Không để phát sinh việc yêu cầu công dân phải thực hiện xác nhận thông tin cư trú

Không để phát sinh việc yêu cầu công dân phải thực hiện xác nhận thông tin cư trú

Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố thực hiện các giải pháp tổng thể để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử.
Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Bài học kinh nghiệm cho thấy, các địa phương có hạ tầng giao thông phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ giảm chi phí.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 761 trường hợp.
Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

(LĐ&PL) UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định.
Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng xem xét lựa chọn quảng cáo trong “White list”.
Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Theo Cục Viễn thông, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao.
Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

(LĐ&PL) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu tăng cường tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn.
Ngày mai (23/3) phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023

Ngày mai (23/3) phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023

(LĐ&PL) Báo Kinh tế & Đô thị thông tin, ngày mai (23/3) sẽ tổ chức Lễ phát động chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”.
Hà Nội: Khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào hai ngày 7, 8-4

Hà Nội: Khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào hai ngày 7, 8-4

Sở quyết định tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12 năm học 2022-2023. Thời gian khảo sát trong hai ngày 7 và 8-4.
Hà Nội phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp

Hà Nội phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp

Tại Hà Nội, lâu nay có không ít ao, hồ bị xâm hại với nhiều hình thức, dẫn tới ao, hồ bị thu hẹp diện tích, ô nhiễm môi trường, thậm chí là bị trục lợi bất hợp pháp, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm

Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm

(LĐ&PL) Theo ghi nhận, để hạn chế việc người dân phải chờ đợi lâu, ngay từ ngày 14/3, Trung tâm đăng kiểm 3301S đã thực hiện việc phát phiếu hẹn cho người dân.
Thí sinh có đủ thời gian điều chỉnh nguyện vọng đại học

Thí sinh có đủ thời gian điều chỉnh nguyện vọng đại học

Năm 2023, dù có chút điều chỉnh về thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, song thí sinh vẫn có đủ thời gian để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.
Nghiên cứu hỗ trợ thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghiên cứu hỗ trợ thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐ&PL) Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua tổng kết hợp tác xã cho thấy nguyện vọng thiết tha của những người quản lý, cán bộ của hợp tác xã và những nhân viên của hợp tác xã mong muốn khi nghỉ hưu được hưởng lương hưu.
Công bố số điện thoại chính thức để xử lý chuẩn hóa thông tin thuê bao

Công bố số điện thoại chính thức để xử lý chuẩn hóa thông tin thuê bao

Một số đối tượng đã lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao viễn thông để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh, lừa đảo, quảng cáo… vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động