Đảng và mùa xuân tương lai dân tộc

Thời sự 10:30 | 03/02/2023
Kể từ ngày có Đảng lãnh đạo đến nay, dân tộc Việt Nam đã tự tạo lập tương lai cho mình bằng những cuộc cải biến lịch sử mang tính thời đại. Từ đó, vững bước tạo lập cơ đồ dân tộc Việt Nam tươi sáng, đủ sức hội nhập, phát triển bền vững, tràn đầy khát vọng và tự tin trở thành một dân tộc có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.
Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên

1. Có thể khẳng định, trong 93 năm kể từ khi thành lập đến nay (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu mang tính lịch sử. Đó là tự lấy sức mình để giải phóng cho mình, giành chính quyền và giữ chính quyền thành công; đánh bại 2 đế quốc Pháp và Mỹ, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ hòa bình, bảo vệ lương tri, phẩm giá cho nhân loại. Đó là giữ vững biên giới quốc gia, thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng; khẳng định sự tồn tại bất biến giữa cơn đại khủng hoảng chính trị thế giới kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, đồng thời tự quyết chính trị với sự nghiệp đổi mới thành công. Đó còn là việc tạo lập cơ đồ dân tộc Việt Nam tươi sáng, đủ sức hội nhập, phát triển bền vững.

Đặc biệt, trước biến cố lịch sử thế giới vào những năm cuối thế kỷ XX, sự khủng hoảng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới đặt Việt Nam và các nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa buộc phải lựa chọn đổi mới hay là "chết", Đảng ta đã nhạy bén quyết đoán đổi mới khôn khéo, cẩn trọng, trước hết đổi mới cơ chế phát triển kinh tế theo kinh tế thị trường, nhưng đã sáng tạo một cách đầy bản lĩnh là không thả nổi thị trường tự do như kinh tế thị trường tư bản, mà giữ định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoán 10 trong nông nghiệp đã khai nguồn nội lực cho một đất nước từng nhiều thập kỷ trông chờ nguồn viện trợ lương thực của nước ngoài, trở thành một trong những quốc gia tự lo cho dân có đủ ăn, tiến tới trở thành cường quốc xuất khẩu gạo, nông sản, góp phần đáng kể vào việc bảo đảm an ninh lương thực thế giới, thu ngoại tệ về làm tăng ngân khố quốc gia. Việc mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài nhờ vào những chính sách mềm dẻo, linh hoạt, cùng với nguồn nhân lực dồi dào, nhân công vừa có kỹ thuật, vừa có trí sáng tạo và tinh thần lao động cần cù đã mau chóng biến Việt Nam thành một trong những dư địa hội tụ, lan tỏa các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn mang tính khu vực và thế giới. Việt Nam thực sự là điểm sáng thu hút vốn đầu tư; là trung tâm kết nối kinh tế trên một số lĩnh vực mũi nhọn, khẳng định tầm nhìn rộng và xa của Đảng ta về tư duy phát triển kinh tế thời hội nhập.

Thành công trong lãnh đạo phát triển kinh tế đã thực sự là minh chứng phá tan hoài nghi rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ giỏi lãnh đạo chiến tranh, mà không biết lãnh đạo kinh tế”. Về chính trị, Đảng ta xác định ngay khi tiến hành đổi mới là không đổi màu, nghĩa là kiên định mô hình nhà nước của dân, do dân và vì dân; kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Tính chính trị trong định hướng xã hội chủ nghĩa trước hết được quy định ở tính phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết, đặt người dân vào trung tâm của mọi sự phát triển, lấy khát vọng, hạnh phúc của nhân dân làm động lực lãnh đạo của Đảng.

Làm cho “Dân giàu”, không có nghĩa là ban phát cho dân của cải vật chất, mà điều quan trọng nhất là lo cho dân có phương kế sinh tồn dựa vào lòng yêu nước, sự cống hiến, sức lao động, sáng tạo của người dân, huy động và khơi nguồn sức mạnh tổng hợp trong muôn dân, khai thác tài nguyên quốc gia một cách thông minh, quản trị quốc gia một cách thông thái.

Làm cho “Nước mạnh” không chỉ đơn thuần tìm cách tăng nguồn dự trữ quốc gia, mà quan trọng nhất là phải biết khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng trường tồn dân tộc, mỗi người dân là một viên gạch hồng kết dính bởi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức tự giác và cảnh giác trong mọi tình huống để bảo vệ và dựng xây Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững chắc, trường tồn. Đó còn là sự mở rộng, kết nối bè bạn năm châu dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, hợp tác cùng có lợi, thêm bạn, bớt thù.

2. Đất nước ta vừa đi qua năm Nhâm Dần 2022 với rất nhiều sự kiện quan trọng, sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái kinh tế toàn cầu..., đã gây ra hậu quả rất nặng nề. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, đất nước ta đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, được xem là một điểm sáng trong năm vừa qua. Không khí dân chủ trong Đảng và trong xã hội ngày càng được phát huy.

Đặc biệt hơn cả là kinh tế năm 2022 tăng trưởng 8,02% (cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5%), thu ngân sách tăng hơn 14%... Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm; thị trường tài chính - tiền tệ vẫn cơ bản ổn định. Các ngành, các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Văn hóa, xã hội có bước đột phá, tiến bộ mới; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được chăm lo, cải thiện rõ rệt; công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai tích cực...

Tuy nhiên, với nhãn quan chính trị, chúng ta không được “ngủ quên trên vành nguyệt quế”, mà phải tinh thông hơn trước những diễn biến của dòng chảy thời đại. Hơn lúc nào hết, gánh nặng tiền đồ dân tộc và hạnh phúc của nhân dân đang đặt trên vai Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tiếp tục gánh vác sơn hà xã tắc, đòi hỏi Đảng phải tự nâng tầm chính trị của mình, thực sự "là đạo đức, là văn minh".

Giá trị “Đạo đức” của Đảng là tinh hoa của đạo đức Việt Nam: Yêu nước, thương nòi, dám xả thân vì nước vì dân; kiên gan bền chí nuôi dưỡng khát vọng trường tồn, tự chủ, tự lực, tự cường dân tộc.

Giá trị “Văn minh” của Đảng là tầm nhìn chiến lược của Đảng, là đổi mới, sáng tạo không ngừng thích ứng với diễn biến thời cuộc, làm chủ tình hình, lãnh đạo đất nước bằng chủ trương, đường lối tiên tiến, đi trước thời đại. Đảng là hội tụ tinh hoa giá trị ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Đảng luôn tự nâng tầm tri thức, luôn tự thanh lọc và gắn bó máu thịt với nhân dân.

Những gì mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành và giữ được trong 93 năm qua đều được lịch sử khẳng định đó là những giá trị tinh thần vô giá, là cơ đồ dân tộc tỏa ánh hào quang. Đảng là mùa xuân và tương lai dân tộc. Đó cũng chính là chìa khóa để mỗi người Việt Nam yêu nước chân chính có quyền tin tưởng, tự hào vững bước đi tới xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào cách mạng thế giới như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Lưu/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1054539/dang-va-mua-xuan-tuong-lai-dan-toc

Link gốc: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1054539/dang-va-mua-xuan-tuong-lai-dan-toc

Tin khác

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Bài học kinh nghiệm cho thấy, các địa phương có hạ tầng giao thông phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ giảm chi phí logistics, thu hút các nhà đầu tư.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 761 trường hợp, phạt tiền 1.712.100.000 đồng, tạm giữ 6 phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 114 trường hợp đối với các phương tiện vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố.
Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

(LĐ&PL) UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định. Thực hiện tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Để hỗ trợ việc tuân thủ pháp luật quảng cáo trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (gọi tắt là “White list”) và khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng xem xét lựa chọn quảng cáo trong “White list” nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu.
Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Theo Cục Viễn thông, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao. Nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông, đáp ứng tiến độ đã được đề ra, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để tất cả người sử dụng dịch vụ thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Có thể bạn quan tâm

Không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

Không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư

(LĐ&PL) Về vấn đề sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).
Không để phát sinh việc yêu cầu công dân phải thực hiện xác nhận thông tin cư trú

Không để phát sinh việc yêu cầu công dân phải thực hiện xác nhận thông tin cư trú

Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố thực hiện các giải pháp tổng thể để đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử.
Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn theo đúng tiêu chuẩn

Bài học kinh nghiệm cho thấy, các địa phương có hạ tầng giao thông phát triển sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; hạ tầng giao thông thuận lợi sẽ giảm chi phí.
Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách

(LĐ&PL) Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, lực lượng đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 761 trường hợp.
Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

Quận Thanh Xuân: Xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường

(LĐ&PL) UBND quận yêu cầu Chủ tịch UBND 11 phường chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định.
Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo, các nhãn hàng xem xét lựa chọn quảng cáo trong “White list”.
Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao

Theo Cục Viễn thông, sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao đến chuẩn hoá khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao.
Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển hàng lậu, hàng giả

(LĐ&PL) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu tăng cường tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, không vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn.
Ngày mai (23/3) phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023

Ngày mai (23/3) phát động chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023

(LĐ&PL) Báo Kinh tế & Đô thị thông tin, ngày mai (23/3) sẽ tổ chức Lễ phát động chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô”.
Hà Nội: Khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào hai ngày 7, 8-4

Hà Nội: Khảo sát học sinh lớp 12 toàn thành phố vào hai ngày 7, 8-4

Sở quyết định tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12 năm học 2022-2023. Thời gian khảo sát trong hai ngày 7 và 8-4.
Hà Nội phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp

Hà Nội phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp

Tại Hà Nội, lâu nay có không ít ao, hồ bị xâm hại với nhiều hình thức, dẫn tới ao, hồ bị thu hẹp diện tích, ô nhiễm môi trường, thậm chí là bị trục lợi bất hợp pháp, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm

Nỗ lực vượt khó, nâng cao hiệu quả hoạt động đăng kiểm

(LĐ&PL) Theo ghi nhận, để hạn chế việc người dân phải chờ đợi lâu, ngay từ ngày 14/3, Trung tâm đăng kiểm 3301S đã thực hiện việc phát phiếu hẹn cho người dân.
Thí sinh có đủ thời gian điều chỉnh nguyện vọng đại học

Thí sinh có đủ thời gian điều chỉnh nguyện vọng đại học

Năm 2023, dù có chút điều chỉnh về thời điểm đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, song thí sinh vẫn có đủ thời gian để đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng.
Nghiên cứu hỗ trợ thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghiên cứu hỗ trợ thành viên hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐ&PL) Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, qua tổng kết hợp tác xã cho thấy nguyện vọng thiết tha của những người quản lý, cán bộ của hợp tác xã và những nhân viên của hợp tác xã mong muốn khi nghỉ hưu được hưởng lương hưu.
Công bố số điện thoại chính thức để xử lý chuẩn hóa thông tin thuê bao

Công bố số điện thoại chính thức để xử lý chuẩn hóa thông tin thuê bao

Một số đối tượng đã lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao viễn thông để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh, lừa đảo, quảng cáo… vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động