Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Lợi, quyền lao động 09:46 | 20/12/2023
(LĐ&PL) Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tích cực tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động.
Đội ngũ cộng tác viên đã lan tỏa những việc làm tốt đẹp của Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Nhiều kết quả tích cực sau một năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW Công an Nghệ An cấp căn cước công dân suốt kỳ nghỉ Lễ 2/9
Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tập huấn về Luật Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho các công đoàn cơ sở

Nhìn thẳng hạn chế để thay đổi

Tại Nghệ An, giai đoạn trước năm 2020, hằng năm, tỷ lệ hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại chỉ đạt từ 54%-60%, chưa đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra và chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

Việc tổ chức hội nghị dân chủ đầu năm chưa đảm bảo quy trình; nội dung báo cáo đánh giá của chuyên môn tại hội nghị chưa sâu, chưa toàn diện; nhiều đơn vị chưa đánh giá được sự điều hành của người đứng đầu, chưa đánh giá được ưu điểm, hạn chế của các tổ chuyên môn; quy trình được tiến hành từ tổ, bộ phận làm chưa tốt hoặc không tổ chức, nên ý kiến tham gia góp ý tại hội nghị còn ít, chủ yếu là đề xuất, kiến nghị mà chưa bàn sâu biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Tỷ lệ các doanh nghiệp tổ chức hội nghị dân chủ so với tỷ lệ doanh nghiệp đang hoạt động chưa nhiều, bởi số lượng doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đang còn ít. Tỷ lệ đối thoại khi có vụ việc còn thấp, nên vẫn còn tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Ban Thanh tra nhân dân ở một số đơn vị hoạt động chưa đồng đều; một số đơn vị công khai tài chính chưa chi tiết, khó hiểu; tỷ lệ các đơn vị cơ sở được các thành viên ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cấp huyện dự còn thấp.

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Năm 2023, có 100% trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị viên chức, người lao động.

Thế nhưng, từ năm 2021 đến nay, việc tổ chức hội nghị dân chủ đã có sự thay đổi rõ nét về số lượng và chất lượng. Năm 2023, có 2.878/2.972 đơn vị tổ chức hội nghị dân chủ, đạt tỷ lệ 97%. Cụ thể, khối cơ quan là 483/483 đơn vị, đạt 100%; xã phường, thị trấn là 460/460 đơn vị, đạt 100%; khối doanh nghiệp là 466/560 đơn vị, đạt 84 %, trong đó có 30/30 doanh nghiệp nhà nước, 436/530 doanh nghiệp ngoài nhà nước; trường học là 1.469/1.469 đơn vị, đạt 100%.

Cùng với đó, có 469/560 doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, đạt tỷ lệ 84%. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức tại các cơ quan đã đi vào nền nếp, đảm bảo đúng thời gian. Hệ thống quy chế tại các cơ quan, đơn vị được ban hành đầy đủ, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức trước khi ban hành. Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp cơ bản được thực hiện nghiêm túc, là diễn đàn để người lao động được biết kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tham gia xây dựng các nội quy, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Quan tâm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công cho rằng để đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng, tích cực của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nếu không có công đoàn thì sẽ không tổ chức được các hội nghị dân chủ, không có cơ sở để ban hành các loại quy chế trong cơ quan, đơn vị, không có diễn đàn để người lao động và cán bộ công chức thể hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình. Không có công đoàn thì không thể ban hành các bản thỏa ước, thang bảng lương và tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, góp phần thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp.

Và hơn hết là công đoàn đã nhìn thẳng vào những hạn chế, thấy rõ vai trò, trách nhiệm cũng như vị thế của mình trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nắm chắc Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các cơ quan của nhà nước, Nghị định 145/2021/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong các doanh nghiệp và nay là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, đưa ra các giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện sát thực, bài bản, theo hướng cầm tay chỉ việc.

Đơn cử như: LĐLĐ tỉnh đã đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ các huyện, thành, thị tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện công tác dân chủ tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công cho rằng để đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có sự đóng góp quan trọng, tích cực của tổ chức Công đoàn

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ tại cơ sở; các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định pháp luật có tác động trực tiếp tới quyền và lợp ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo quyền gắn với trách nhiệm, lợi ích gắn với nghĩa vụ, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động; sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn với công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến người lao động.

Giao trách nhiệm cho cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh trong việc chỉ đạo và hướng dẫn huyện, ngành quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ và đối thoại khi có yêu cầu theo quy định; tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại điểm để rút kinh nghiệm thực hiện; lựa chọn đội ngũ cán bộ làm Ban Thanh tra nhân dân tâm huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm, kiến thức.

Chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành, thị, công đoàn ngành phối hợp với Ban chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ các huyện, thành, thị thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo quy định. Chỉ đạo huyện ngành và đề nghị UBND tỉnh kịp thời khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đoàn viên, người lao động có nhiều đóng góp, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt quy định về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Cùng với đó, đưa tỷ lệ và chất lượng hội nghị dân chủ vào tiêu chí chấm điểm và điểm thưởng huyện, ngành. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo ký văn bản hướng dẫn liên tịch về hội nghị dân chủ; ban hành bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn việc tổ chức hội nghị dân chủ .

Công đoàn Nghệ An tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Đến nay, nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An đã tổ chức nền nếp hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại với người lao động

Ngoài ra, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217/QĐ -TW và Quyết định số 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị, từ đó công khai việc giám sát thực hiện các chế độ chính sách và việc thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt là thực sự sâu sát cơ sở, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người lao động và người sử dụng lao động để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mai Liễu
Link gốc:

Tin khác

Bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không còn khả năng đóng

Bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không còn khả năng đóng

(LĐ&PL) Góp ý về các nội dung để chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thống nhất với nội dung cần bổ sung cơ chế đặc thù để bảo vệ người lao động trong trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội.
Những trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động

Những trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động

(LĐ&PL) Theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 7 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP), có nhiều trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (miễn giấy phép lao động).
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà việc học nghề, tính kế lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

Hà Nội tăng cường phổ biến pháp luật cho người lao động

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn.
Hà Nội: Hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không còn khả năng đóng

Bảo vệ người lao động khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội không còn khả năng đóng

(LĐ&PL) Việc bổ sung điều quy định cơ chế đặc thù, để bảo vệ người lao động trong trường hợp người sử dụng lao động không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là cần thiết.
Những trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động

Những trường hợp người nước ngoài tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động

(LĐ&PL) Tính đến cuối năm 2023, có gần 136.800 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trong đó có hơn 10.000 lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Vì sao người thất nghiệp ngại học nghề?

Thực tế, rất nhiều người lao động thất nghiệp chỉ quan tâm đến tiền trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn trước mắt chứ không mặn mà việc học nghề, tính kế lâu dài.
Từ 1/7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm bao nhiêu một tháng?

Từ 1/7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm bao nhiêu một tháng?

(LĐ&PL) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, với đề xuất điều chỉnh tăng 6% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/7/2024.
Quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động

Quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động và tạo điều kiện để người lao động được mua hàng Việt Nam chất lượng với giá ưu đãi.
Điều kiện để người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện để người lao động được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

(LĐ&PL) Khi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần tìm hiểu kỹ các điều kiện để xác định mình có thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp hay không.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động

(LĐ&PL) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, dự kiến vào tháng 5/2024, LĐLĐ Thành phố và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với đoàn viên, người lao động Thủ đô.
Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2024 được tính thế nào?

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động năm 2024 được tính thế nào?

(LĐ&PL) Công thức tính tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định như sau: Mức tiền đóng bảo hiểm = 10,5% x Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2024 tính thế nào?

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2024 tính thế nào?

(LĐ&PL) Năm 2024, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cao nhất là 23,4 triệu đồng/tháng đối với người lao động làm ở vùng I.
Đa dạng giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Đa dạng giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động

(LĐ&PL) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Truy thu gần 200 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho hàng chục ngàn lao động

Truy thu gần 200 tỷ đồng đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm cho hàng chục ngàn lao động

(LĐ&PL) Qua thanh, kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu truy thu tiền đóng của 7.234 lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng chưa tham gia với số tiền là 45,8 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động