Năm 2024, Hà Nội đẩy mạnh truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Năm 2024, Hà Nội đẩy mạnh truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐ&PL) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 325/KH-UBND về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gỡ khó trong quản lý, phát triển hệ thống giao thông vận tải Thủ đô

Gỡ khó trong quản lý, phát triển hệ thống giao thông vận tải Thủ đô

(LĐ&PL) Luật Thủ đô (sửa đổi) được chuẩn bị với mục tiêu là tháo gỡ những khó khăn, tạo ra hành lang pháp lý giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra cho Hà Nội, trong đó có vấn đề quản lý và phát triển hệ thống giao thông vận tải.
Dấu ấn đổi thay và khát vọng vươn tới

Dấu ấn đổi thay và khát vọng vươn tới

15 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 thành phố Hà Nội đã cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương dành cho Thủ đô.
Tổ chức hội thảo khoa học, góp ý Quy hoạch Thủ đô

Tổ chức hội thảo khoa học, góp ý Quy hoạch Thủ đô

(LĐ&PL) Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1233-TB/TU, truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, về kế hoạch tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học, góp ý xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Xây dựng hệ thống giáo dục Thủ đô là hệ thống giáo dục mở

Xây dựng hệ thống giáo dục Thủ đô là hệ thống giáo dục mở

(LĐ&PL) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) quy định cơ sở giáo dục phổ thông công lập của Thủ đô được thực hiện liên kết giáo dục với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Việc theo học các chương trình liên kết giáo dục tại các cơ sở giáo dục này theo nguyên tắc tự nguyện.
Đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách quan trọng.
Bổ sung chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội

Bổ sung chính quyền thành phố thuộc thành phố Hà Nội

Trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu bổ sung chính quyền thành phố thuộc Thành phố Hà Nội.
Cần thiết đưa quy hoạch nông nghiệp vào Luật Thủ đô sửa đổi

Cần thiết đưa quy hoạch nông nghiệp vào Luật Thủ đô sửa đổi

Sau 8 năm đi vào thực tiễn cuộc sống, Luật Thủ đô 2013 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.
Xem thêm
Phiên bản di động