LĐLĐ huyện Thanh Trì phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng

Công đoàn viên 19:15 | 04/07/2024
(LĐ&PL) Những năm qua, hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút được cán bộ, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Công đoàn huyện đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Thanh Trì: Xây dựng huyện thành quận là quyết tâm "không có đường lùi" Thanh Trì: Sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn; dù bận trăm công, nghìn việc nhưng Người vẫn dành nhiều thời gian đến công trường, nhà máy, xí nghiệp để thăm hỏi, hướng dẫn, căn dặn công nhân, người lao động những bài học quý báu; đồng thời động viên công nhân, người lao động tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hoàn thiện, tiên tiến và hiện đại.

Trong bài nói chuyện tại Trường cán bộ Công đoàn ngày 19/1/1957, Người nói: “Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc” “Mục đích Công đoàn là phải cải thiện dần đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”.

Tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1961, Người nhấn mạnh: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng. Phải nhận rằng đại đa số công nhân ta đều cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến hay... Nếu Công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”.

Người còn dạy: “Công đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của công nhân, phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công tác vệ sinh...”. Cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung là khát vọng luôn canh cánh bên Người.

LĐLĐ huyện Thanh Trì phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng
Tham gia phát triển Đảng từ việc nỗ lực kết nạp đoàn viên, thành lập thêm CĐCS.

Từ những lời dạy, căn dặn, nhắc nhở quý báu của Người, những năm qua hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng được tổ chức Công đoàn rộng khắp thu hút được cán bộ, viên chức, người lao động tham gia vào tổ chức Công đoàn.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ X trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển của đất nước, của Thủ đô, của huyện và hoạt động công tác Công đoàn.

Song, với sự quyết tâm cao của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện; dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, LĐLĐ huyện và các tổ chức CĐCS đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương, đơn vị để chỉ đạo các tổ chức CĐCS và đoàn viên Công đoàn xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả các chương trình công tác bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đề ra.

Từ các phong trào thi đua và các cuộc vận động, CNVCLĐ huyện đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn kết, sáng tạo, phấn khởi thi đua, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc với hàng nghìn sáng kiến cải tiến, áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp và huyện hàng nghìn tỷ đồng.

Từ thực tiễn trong lao động sản xuất đã có hàng nghìn lượt tập thể, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trở thành những tấm gương giỏi, điển hình tiên tiến các cấp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững; đồng thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao 15/15 xã, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra, được Thành phố ghi nhận và đánh giá cao.

Các cấp Công đoàn huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là việc phối hợp cùng các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; tham gia hòa giải, giải quyết, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn ngày càng khẳng định vị trí, vai trò, uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, tạo được dấu ấn tốt trong đời sống xã hội; là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các cấp ủy, chính quyền, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ của huyện trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa 17 và 6 Chương trình công tác của Huyện ủy khóa 24; thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”; đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành Quận đến năm 2025.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị; tích cực cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, huyện, các nhiệm vụ công tác Công đoàn. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn, coi trọng việc kết nạp đoàn viên Công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bảo Thoa

Link gốc:

Tin khác

Công đoàn quận Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động “Cảm ơn người lao động”

Công đoàn quận Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động “Cảm ơn người lao động”

(LĐ&PL) Nhằm triển khai các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” trong Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
TRỰC TUYẾN: Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

TRỰC TUYẾN: Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

Chiều 20/6, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội”.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

Sáng nay (14/6), tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”

Sáng nay (12/6), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”.
Dấu ấn hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân

Dấu ấn hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân năm nay bắt đầu từ ngày 1 đến 31/5, bám sát chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

LĐLĐ huyện Thanh Trì phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng

LĐLĐ huyện Thanh Trì phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng

(LĐ&PL) Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
Công đoàn quận Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động “Cảm ơn người lao động”

Công đoàn quận Cầu Giấy đẩy mạnh hoạt động “Cảm ơn người lao động”

(LĐ&PL) Nhằm triển khai các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân” trong Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
TRỰC TUYẾN: Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

TRỰC TUYẾN: Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội

Chiều 20/6, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Phổ biến chính sách mới về pháp luật lao động và nhận diện lừa đảo qua mạng xã hội”.
Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(LĐ&PL) Tổ chức công tác Công đoàn đã có sự đổi mới, sáng tạo; linh hoạt trong chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Những điểm mới về tiền lương, BHXH và An toàn, vệ sinh lao động"

Sáng nay (14/6), tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động”.
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”

TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”

Sáng nay (12/6), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách chuyên đề “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội”.
Dấu ấn hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân

Dấu ấn hoạt động công đoàn trong Tháng Công nhân

Tháng Công nhân năm nay bắt đầu từ ngày 1 đến 31/5, bám sát chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.
Xây dựng người phụ nữ thời đại mới trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Xây dựng người phụ nữ thời đại mới trong nữ công nhân, viên chức, lao động

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; "Xây dựng người Phụ nữ Thủ đô Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua các phong trào, hằng năm đã có nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua. Đồng thời, ngày càng xuất hiện nhiều nữ tham gia các vị trí quản lý, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị.
Gần 300 cán bộ Công đoàn cơ sở huyện Gia Lâm được bồi dưỡng nghiệp vụ

Gần 300 cán bộ Công đoàn cơ sở huyện Gia Lâm được bồi dưỡng nghiệp vụ

(LĐ&PL) Thông qua lớp bồi dưỡng, cán bộ Công đoàn cơ sở huyện Gia Lâm đã được trang bị, nâng cao nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, cẩm nang hoạt động Công đoàn.
Gần 2.000 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2024

Gần 2.000 vận động viên tham gia Hội khỏe CNVCLĐ quận Đống Đa năm 2024

(LĐ&PL) Hội khoẻ Công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa thu hút 130 đơn vị với gần 2.000 người đăng ký tham gia.
Hàng trăm CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm được khám sức khỏe miễn phí

Hàng trăm CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm được khám sức khỏe miễn phí

(LĐ&PL) Từ ngày 20 - 24/5, 862 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm được khám sức khỏe, tầm soát, phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Bộ GTVT phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Bộ GTVT phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐ&PL) Mới đây, tại Hải Phòng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024. Bộ yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm vi phạm. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác ATVSLĐ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
Khảo sát việc thực hiện pháp luật An toàn, vệ sinh lao động tại Công đoàn cơ sở

Khảo sát việc thực hiện pháp luật An toàn, vệ sinh lao động tại Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Đoàn khảo sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện pháp luật ATVSLLĐ ở một số đơn vị cần khắc phục xong trong tháng 5/2024.
Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Nữ công nhân giỏi luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề

Trong suốt quá trình làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Minh Quang (Đông Anh, Hà Nội), công nhân Nguyễn Thị Hường luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của doanh nghiệp bằng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị.
Người lao động Sơn Tây hào hứng tham gia hội thao

Người lao động Sơn Tây hào hứng tham gia hội thao

(LĐ&PL) Hội thao CNVCLĐ thị xã đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.
Xem thêm
Phiên bản di động