Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân

Thời sự 13:19 | 07/02/2023
Chiều 6/2, tại Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (nhóm 2) tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.
Khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và Người lao động Thủ đô” Khen thưởng 50 cá nhân có thành tích trong phong trào sáng kiến, sáng tạo Thủ đô

Chủ trì Hội thảo có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2; ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng nhóm 2 phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Luật TĐKT năm 2003 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và 2013, là văn bản pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện công tác TĐKT. Luật đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả, công tác thi đua và khen thưởng ngày càng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được quan tâm và có chuyển biến rõ nét; công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên tích cực, cổ vũ các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; công tác phát hiện và đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng cho người lao động, các tập thể ở vùng sâu, vùng xa được quan tâm. Tuy nhiên, sau 20 năm thực hiện Luật TĐKT năm 2003 đã bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình thi hành.

Do vậy, Luật TĐKT năm 2022 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 16/5/2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Luật TĐKT 2022 đã có nhiều thay đổi, bổ sung mới có tính căn bản, quan trọng, đã kế thừa được những ưu điểm của Luật TĐKT năm 2003; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản; bao quát các lĩnh vực, nhiều nội dung có tính mới, đột phá, thể chế hóa đúng chỉ đạo của Đảng về đổi mới công tác TĐKT, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thích ứng với sự phát triển trong thời đại công nghệ số.

Theo ông Trần Thanh Hải, Luật lần này giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc về thẩm quyền, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục khen thưởng, tăng cường phân cấp cho các Bộ, ngành, tỉnh để quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, có nhiều thay đổi về điều kiện, tiêu chuẩn để khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, bổ sung tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, không trùng lặp...

Để Luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân cùng thi đua xây dựng đất nước hùng cường thì có nhiều nội dung trong Luật cần được cụ thể hóa để triển khai có hiệu quả, khả thi và thuận lợi trong thực tiễn.

Căn cứ nội dung phân công tại Quyết định số 1244/QĐ-BNV ngày 26/12/2022 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT, Tổ biên tập (nhóm 2) đã nghiên cứu, xây dựng nội dung về: Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng và dự thảo chi tiết quy định hướng dẫn các khoản, điều sau của Luật: Khoản 7 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 5 Điều 36; Khoản 5 Điều 37; Khoản 5 Điều 38; Khoản 7 Điều 42; Khoản 7 Điều 43; Khoản 7 Điều 44; Khoản 2 Điều 51; Khoản 2 Điều 53.

Nội dung chính của các điều trên liên quan đến việc cụ thể hóa đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng đối với cá nhân: Có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội góp ý vào Dự thảo. Ảnh: B.D.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến góp ý vào các điều: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21 trong Dự thảo Nghị định.

Góp ý tại Hội thảo, ông Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị: Thủ tục, hồ sơ của công tác TĐKT cần gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập thể, cá nhân được khen thưởng, đảm bảo đánh giá đúng, rõ nét các thành tích đạt được. Nên thiết kế hồ sơ thi đua theo mẫu chung để tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân trong quá trình báo cáo thành tích, nhất là đối với công nhân lao động trực tiếp, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước, những đơn vị không có cá nhân chuyên trách về công tác TĐKT.

“Chúng ta nên xây dựng bộ hồ sơ TĐKT theo mẫu chung, tạo thuận lợi nhất cho các tập thể, cá nhân được vinh danh, bởi nếu không có mẫu chung, mỗi bộ, ngành hướng dẫn, quy định khác nhau, sẽ khó cho cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện, có thể dẫn đến việc ngại làm hồ sơ, bỏ sót, lọt tập thể, cá nhân được khen thưởng”, ông Lê Đình Hùng kiến nghị.

Thủ tục, hồ sơ về khen thưởng cần được rút gọn, tạo thuận lợi cho các tập thể, cá nhân
Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: B.D.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phan Văn Hùng ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp vào từng điều khoản cụ thể của Luật TĐKT; đồng thời nhấn mạnh: Trên cơ sở nắm chắc, bám sát quan điểm của Đảng chỉ đạo về công tác TĐKT, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, đồng thời xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về những nội dung cụ thể.

Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đảm bảo hướng tới ghi nhận, khích lệ tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế; tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo của Đảng, đáp ứng được thực tiễn của các cấp, các ngành.

"Chúng ta đang có khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, mà ở đó, tất cả các thành phần kinh tế, các tập thể, cá nhân sẽ có cơ hội được ghi nhận các danh hiệu thi đua phù hợp, từ đó để mỗi người có ý thức gìn giữ cho bản thân, cho tập thể ngày một tốt hơn, để đạt được kết quả cao hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Việc xây dựng, hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 cần đáp ứng được khát vọng đó", ông Trần Thanh Hải bày tỏ mong muốn.

Được biết, dự kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT năm 2022 sẽ trình Chính phủ trong tháng 7/2023, và dự kiến sẽ đi vào thực hiện từ 1/1/2024.

B.D

Link gốc: https://laodongthudo.vn/thu-tuc-ho-so-ve-khen-thuong-can-duoc-rut-gon-tao-thuan-loi-cho-cac-tap-the-ca-nhan-152103.html

Tin khác

Tối 19/11sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 19/11sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ&PL) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, tối 19/11 sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Huyện Thạch Thất chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

Huyện Thạch Thất chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

(LĐ&PL) Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), mới đây, huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - Đào tạo huyện năm học 2022-2023.
Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê

(LĐ&PL) Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh.
Hà Nội phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Hà Nội phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

(LĐ&PL) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về triển khai các mô hình điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

(LĐ&PL) Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã khen thưởng 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; 11 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong xây dựng các mô hình tự quản; 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội tranh luận sôi nổi về cấm nồng độ cồn

Quốc hội tranh luận sôi nổi về cấm nồng độ cồn

(LĐ&PL) Cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện giao tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn theo dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ hay cấm theo “ngưỡng” nhất định đã làm “nóng” nghị trường tại phiên thảo luận của Quốc hội về
Cần loại bỏ các quy định không cần thiết, tránh phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp

Cần loại bỏ các quy định không cần thiết, tránh phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp

(LĐ&PL) Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang) cho rằng cần loại bỏ các quy định không cần thiết, tránh phát sinh chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Tối 19/11sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Tối 19/11sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

(LĐ&PL) Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thông tin, tối 19/11 sẽ diễn ra Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Huyện Thạch Thất chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

Huyện Thạch Thất chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện

(LĐ&PL) Huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành Giáo dục - Đào tạo huyện năm học 2022-2023.
Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê

Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê

(LĐ&PL) Chủ đầu tư dự án chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng từ khách hàng khi nhà ở, công trình xây dựng đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh.
Hà Nội phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

Hà Nội phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư

(LĐ&PL) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về triển khai các mô hình điểm tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

Quận Bắc Từ Liêm tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

(LĐ&PL) Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị lần thứ 11 vừa sơ kết phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và tổng kết công tác Mặt trận năm 2023.
Quận Nam Từ Liêm: Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11

Quận Nam Từ Liêm: Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11

(LĐ&PL) Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của nhân dân

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của nhân dân

(LĐ&PL) Ngày 15/11, Khu dân cư Nam Thăng Long 1 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Việt Nam kết nối thành công vào hệ thống bảo hiểm bắt buộc  xe cơ giới ASEAN

Việt Nam kết nối thành công vào hệ thống bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN

(LĐ&PL) Việc kết nối vào hệ thống ACMI là một tiền đề quan trọng đối với các xe cơ giới quá cảnh trong việc thực hiện Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được Chính phủ ban hành ngày 6/9/2023.
Quận Nam Từ Liêm: Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Phú Thứ

Quận Nam Từ Liêm: Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Phú Thứ

(LĐ&PL) Ngày 10/11, cán bộ và nhân dân tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.
Quận Hà Đông nâng cao công tác an ninh, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Quận Hà Đông nâng cao công tác an ninh, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

(LĐ&PL) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông đã chú trọng triển khai thực hiện công tác an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học.
Triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"

Triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"

(LĐ&PL) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1315/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.
Quận Bắc Từ Liêm trao tặng Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên

Quận Bắc Từ Liêm trao tặng Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên

(LĐ&PL) Ngày 7/11, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tổ chức Lễ kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và trao, truy tặng Huy hiệu Đảng tới các đảng viên đợt 7/11.
Siết chặt phát hành SIM qua đại lý, thuê bao mới giảm 35%

Siết chặt phát hành SIM qua đại lý, thuê bao mới giảm 35%

(LĐ&PL) Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, số thuê bao phát triển mới trung bình của tháng 9 đã giảm 35% so với trung bình tháng 8, từ 1,5 triệu thuê bao xuống còn khoảng gần 1 triệu thuê bao/tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động