Bổ sung nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ ngày 1/1/2025

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất từ ngày 1/1/2025

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đất đai 2024 là đã bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất so với Luật Đất đai hiện hành.
Thông tin mới với người có đất ở bị thu hồi từ năm 2025

Thông tin mới với người có đất ở bị thu hồi từ năm 2025

(LĐ&PL) Luật Đất đai 2024 có nhiều quy định mới đối với người có đất ở bị thu hồi từ năm 2025.
Quy định mới nhất về mức phạt với trường hợp chậm sang tên “sổ đỏ”

Quy định mới nhất về mức phạt với trường hợp chậm sang tên “sổ đỏ”

(LĐ&PL) Theo Luật Đất đai 2024, sau khi công chứng hợp đồng mua bán người dân cần thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ trong thời hạn không quá 30 ngày, nếu quá thời hạn sẽ bị phạt nặng.
Nguyên tắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Nguyên tắc về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

(LĐ&PL) Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, trong đó, các quy định về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất được người dân đặc biệt quan tâm.
Luật Đất đai (sửa đổi): Động lực phục hồi thị trường bất động sản

Luật Đất đai (sửa đổi): Động lực phục hồi thị trường bất động sản

(LĐ&PL) Luật khi có hiệu lực đi vào thực tế cuộc sống được kỳ vọng tác động tích cực, tạo động lực thúc đẩy sự hồi phục của thị trường và tạo nền tảng pháp lý để thị trường bất động sản Việt Nam phát triển lành mạnh, bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động