Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Chú trọng cả số lượng và chất lượng hoạt động

Công đoàn viên 18:03 | 21/07/2022
Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
[Infographics] Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS Làm tốt công tác phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Báo cáo kết quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động Thủ đô 6 tháng đầu năm 2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho thấy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2022, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, cụ thể: Phấn đấu phát triển thực tăng từ 47.855 đoàn viên Công đoàn; thành lập 750 CĐCS trở lên, trong đó có 460 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên; phấn đấu thành lập ít nhất từ 400 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 35.000 đoàn viên; mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (được giao chỉ tiêu) thành lập mới ít nhất 1 CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều 14, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu trong năm 2022, các cấp Công đoàn Thành phố giới thiệu được ít nhất từ 9.453 đoàn viên Công đoàn ưu tú trở lên cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Chú trọng cả số lượng và chất lượng hoạt động
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp. Ảnh: Mai Quý

Để thực hiện được các chỉ tiêu đã đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”; Đề án thí điểm “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”; Đề án thí điểm “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” và các Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”, về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”.

Cạnh đó, nhận thấy rõ hiệu quả trong việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền cùng các ngành chức năng liên quan để thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) và các ngành chức năng liên quan (cơ quan Bảo hiểm xã hội, Thuế…) và nhất là với UBND xã, phường, thị trấn để rà soát nắm chắc nguồn lao động, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; phân loại doanh nghiệp theo số lao động để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; thường xuyên rà soát, nắm tình hình để kết nạp đoàn viên mới tại những đơn vị đã có tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025 với 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Cùng với việc tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền địa phương, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh như: Thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút tập hợp người lao động khu vực lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn; đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước…; đồng thời, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên để tăng cường nguồn nhân lực bổ sung cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong điều kiện khó khăn về biên chế cán bộ Công đoàn chuyên trách; ưu tiên bố trí nguồn tài chính Công đoàn đảm bảo chi cho các hoạt động vận động, tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Tạo đột phát từ các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động

Nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2022 và chỉ tiêu cả nhiệm kỳ Đại hội XVI Công đoàn Thành phố đã đề ra, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã phát động 2 đợt cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong năm 2022 cụ thể như sau: Đợt 1, từ ngày 15/4 đến hết ngày 31/5/2022 tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5” và tổ chức Lễ ra mắt CĐCS vào dịp tháng 5/2022. Đợt 2, từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/7/2022; tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên 28/7” và tổ chức Lễ ra mắt CĐCS vào dịp tháng 7/2022.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, các cấp Công đoàn đã chủ động, quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Tính đến ngày 8/7/2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 306/750 CĐCS; kết nạp mới 24.396/47.855 đoàn viên. Trong đó, thành lập được 302 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 23.540 đoàn viên; thành lập được 189/460 CĐCS doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; giới thiệu 4.950/9.453 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; thành lập 35 CĐCS theo phương thức mới...

Riêng trong tháng 5/2022, các đơn vị đã tích cực phát động đợt cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Qua đó, thành lập mới 94/306 CĐCS (chiếm 30,7% tổng số CĐCS thành lập 6 tháng đầu năm), phát triển mới 8.307/24.396 đoàn viên (chiếm 34,05% tổng số đoàn viên phát triển 6 tháng đầu năm). Tiêu biểu một số đơn vị đã hưởng ứng triển khai thực hiện như: Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; LĐLĐ các quận, huyện: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Mê Linh. Đặc biệt, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tuyên truyền và tổ chức Đại hội thành lập nghiệp đoàn lái xe ô tô công nghệ Hà Nội với trên 50 đoàn viên. Đây là mô hình mới, hướng tới tuyên truyền, tập hợp người lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn Thành phố.

Phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối năm, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập CĐCS, nhất là trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp và chế xuất, Cụm công nghiệp và doanh nghiệp có đông công nhân lao động; tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng trong các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước./.

Theo Mai Quý/laodongthudo.vn

Link gốc: https://laodongthudo.vn/phat-trien-doan-vien-thanh-lap-cong-doan-co-so-chu-trong-ca-so-luong-va-chat-luong-hoat-dong-143372.html

Tin khác

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đáng chú ý, với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, Công đoàn đã phối hợp với cơ quan thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

(LĐ&PL) LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp tham gia thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại các bản Thỏa ước lao động tập thể.
Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

(LĐ&PL) Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện Công đoàn ngành quản lý 5.257 đoàn viên, với 1.024 đoàn viên nữ.
Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động công nhân lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

(LĐ&PL) Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã tổ chức gói bánh chưng năm 2024 cho các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Thanh  Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

Thanh Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

(LĐ&PL) Sáng nay (1/2), trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội thi Bày mâm ngũ quả. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu với những giá trị truyền thống khi Tết đến, Xuân về.
Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

(LĐ&PL) Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

(LĐ&PL) Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" năm 2024.
Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ"  2024

Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" 2024

(LĐ&PL) Hơn 200 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội được trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền tươi vui, sôi động.
Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

(LĐ&PL) Ngày 26/1, tại Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động