LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

Công đoàn viên 10:24 | 28/10/2023
(LĐ&PL) Nhận thức rõ công tác củng cố, xây dựng tổ chức là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài, thời gian qua, cùng với tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã tập trung đổi mới các nội dung, giải pháp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Qua đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.
LĐLĐ quận Hà Đông phối hợp tuyên truyền sức khỏe cho nữ công nhân lao động Công ty VMEP Hà Đông: Quyết tâm hoàn thành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở trong tháng 4/2023 Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty TNHH TM K&K Toàn Cầu

Vượt mức chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, LĐLĐ quận Hà Đông đã chú trọng đổi mới hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả công tác quản lý đoàn viên. Trong đó, xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng cấp Công đoàn trong việc vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên. Cùng đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức Công đoàn được các cấp Công đoàn quận triển khai từng bước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên
LĐLĐ quận Hà Đông chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Bà Nguyễn Thị Tạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, trong 9 tháng năm 2023, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Công đoàn quận đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo phương pháp mới, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên sâu do Công đoàn cấp trên tổ chức; cán bộ CĐCS còn tích cực, chủ động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2023, LĐLĐ quận Hà Đông đã tổ chức 2 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tài chính Công đoàn và Luật thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cho 652 cán bộ chủ chốt và kế toán CĐCS. Thực hiện tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp các thành phần kinh tế; đồng thời phân công cán bộ chuyên trách sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn tuyên truyền vận động thành lập CĐCS, kết quả: Thành lập mới 21/20 CĐCS, đạt 105%, kết nạp 873/1.600 đoàn viên công đoàn, đạt 54,5%.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Hà Đông cũng chú trọng tập trung bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, đề nghị các cấp ủy Đảng xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến ngày 15/9/2023 đã có 251 đoàn viên công đoàn ưu tú được Công đoàn giới thiệu cho Đảng, trong đó có 193 đoàn viên, công nhân lao động được kết nạp Đảng.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu các các cán bộ CĐCS, đoàn viên, người lao động có thành tích nổi bật trong hoạt động công đoàn; LĐLĐ quận đã tổ chức Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2022; triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2023. Trong đó, thực hiện khen thưởng 116 tập thể và 94 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022.

Xác định năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng với tổ chức Công đoàn quận Hà Đông và tổ chức Công đoàn thành phố Hà Nội, cùng với đó là các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước; ngày từ đầu năm 2023, các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến 100% các CĐCS. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, VSLĐ” và tham gia phục vụ “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”, “Tháng công nhân” của Thành phố.

LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên
LĐLĐ quận Hà Đông triển khai công tác tổ chức Đại hội Công đoàn đảm bảo theo kế hoạch đề ra

Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ quận, các CĐCS đã chủ động rà soát các quy trình kỹ thuật an toàn, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, cấp phát trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động... qua đó, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Theo đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông, để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với các phong trào thi đua của từng địa phương, đơn vị.

Thông qua các đợt luyện tay nghề, thi thợ giỏi của các đơn vị cơ sở, đã có hàng trăm những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả trong sản xuất làm lợi hàng chục tỉ đồng. Từ kết quả trong các phong trào thi đua toàn quận, đã có trên 1.801 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn, có 321 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được biểu dương khen thưởng tại cơ sở; 92 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được xét biểu dương khen thưởng cấp quận, 2 “Công nhân giỏi” được biểu dương cấp Thành phố.

Đặc biệt, để hoạt thành đúng thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; LĐLĐ quận đã chỉ đạo 324 đơn vị tổ chức Đại hội. Trong đó, có 323/324 đơn vị đạt 99,69 % (ngành giáo dục 98/98 đạt 100%; hành chính 30/30 đạt 100%; doanh nghiệp 195/196 đạt 99,49 %). Số CĐCS bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn tại Đại hội là 192/196 đơn vị. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương cho biết, các cấp Công đoàn quận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt sẽ tích cực tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Chương trình trên các nền tảng mạng xã hội của LĐLĐ quận như: Facebook, Zalo để CĐCS, đoàn viên công đoàn, người lao động biết và hăng hái tham gia Chương trình; Gắn việc thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến” với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm thể hiện ý nghĩa của chương trình trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Đỗ Đạt
Link gốc:

Tin khác

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đáng chú ý, với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, Công đoàn đã phối hợp với cơ quan thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

(LĐ&PL) LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp tham gia thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại các bản Thỏa ước lao động tập thể.
Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

(LĐ&PL) Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện Công đoàn ngành quản lý 5.257 đoàn viên, với 1.024 đoàn viên nữ.
Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động công nhân lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

(LĐ&PL) Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã tổ chức gói bánh chưng năm 2024 cho các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Thanh  Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

Thanh Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

(LĐ&PL) Sáng nay (1/2), trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội thi Bày mâm ngũ quả. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu với những giá trị truyền thống khi Tết đến, Xuân về.
Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

(LĐ&PL) Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

(LĐ&PL) Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" năm 2024.
Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ"  2024

Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" 2024

(LĐ&PL) Hơn 200 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội được trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền tươi vui, sôi động.
Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

(LĐ&PL) Ngày 26/1, tại Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động