LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) LĐLĐ quận Hà Đông đã tập trung đổi mới các nội dung, giải pháp trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Thời gian qua, bên cạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên cũng được Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đặc biệt chú trọng.
LĐLĐ quận Tây Hồ chú trọng phát triển đoàn viên

LĐLĐ quận Tây Hồ chú trọng phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ chú trọng triển khai.
Ra mắt Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp huyện Mê Linh

Ra mắt Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp huyện Mê Linh

(LĐ&PL) Tại lễ ra mắt, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Lê Duy Hưng đã trao quyết định công nhận Công đoàn khối doanh nghiệp huyện Mê Linh trực thuộc LĐLĐ huyện Mê Linh.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và phát triển đoàn viên

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Thời gian qua, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên.
LĐLĐ huyện Thạch Thất triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

LĐLĐ huyện Thạch Thất triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được LĐLĐ huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác định là nhiệm vụ cốt lõi và tập trung các giải pháp thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm chú trọng phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm chú trọng phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động

LĐLĐ quận Hà Đông nâng cao hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động…
LĐLĐ quận Tây Hồ vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2022

LĐLĐ quận Tây Hồ vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2022

(LĐ&PL) Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ chú trọng triển khai.
Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Cụm thi đua số 3 LĐLĐ thành phố Hà Nội vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Đến nay, các LĐLĐ huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 3 đã đạt 107% chỉ tiêu được giao về thành lập Công đoàn cơ sở, đạt 129% chỉ tiêu được giao.
LĐLĐ quận Ba Đình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Ba Đình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động quận Ba Đình sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Thành phố giao trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2022.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐ&PL) Trong 9 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thành lập mới 15/9 CĐCS (đạt 166,6%) và kết nạp mới 576/360 đoàn viên công đoàn (đạt 160%).
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐ&PL) Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp là một trong những mục tiêu quan trọng Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã và đang chú trọng thực hiện.
LĐLĐ huyện Thạch Thất đẩy mạnh phát triển Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước

LĐLĐ huyện Thạch Thất đẩy mạnh phát triển Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tích cực vận động công nhân, người lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia vào tổ chức Công đoàn.
Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong tháng 10/2022

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong tháng 10/2022

(LĐ&PL) Nhiều đơn vị tích cực triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngay từ những tuần đầu, tháng đầu, đạt kết quả biểu dương.
Xem thêm
Phiên bản di động