Thương nhân tại vùng khó khăn có thể được vay tới 1 tỷ đồng

Chính sách 19:07 | 05/07/2022
Mức vốn cho vay thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp hoạt động tại vùng khó khăn tối đa là 1 tỷ đồng thay cho mức 500 triệu đồng hiện nay.
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động: Chính sách nhân văn cần được thực hiện bằng tâm huyết và nỗ lực Nhanh chóng giải quyết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân lao động
Thương nhân hoạt động tại vùng khó khăn có thể được vay tới 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.

Theo đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về mức vốn cho vay tối đa. Quy định hiện nay tại Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg như sau: "Mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 30 triệu đồng (đã được nâng mức cho vay lên 50 triệu đồng theo Quyết định số 306/QĐ-TTg). Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 30 triệu đồng, giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng."

Tại Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg quy định: "Mức vốn cho vay thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế tối đa là 30 triệu đồng (đã được nâng mức cho vay lên 50 triệu đồng theo Quyết định số 307/QĐ-TTg). Mức vốn cho vay thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật tối đa là 100 triệu đồng. Mức vốn cho vay thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp tối đa là 500 triệu đồng."

Với các nội dung trên, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung theo hướng:

Đối với sửa đổi Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg: "Mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 100 triệu đồng. Trong một số trường hợp cụ thể, mức vốn vay của một hộ có thể trên 100 triệu đồng, giao Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào khả năng nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và khả năng trả nợ của hộ sản xuất, kinh doanh, để quy định mức cho vay cụ thể, nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng."

Đối với sửa đổi Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg: "Mức vốn cho vay thương nhân là cá nhân không thực hiện chế độ kế toán theo quy định pháp luật về chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế tối đa là 100 triệu đồng. Mức vốn cho vay thương nhân là cá nhân thực hiện chế độ kế toán theo quy định pháp luật về chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và kê khai nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật tối đa là 200 triệu đồng. Mức vốn cho vay thương nhân là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp tối đa là 1 tỷ đồng."

Nâng mức cho vay góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, một số chương trình tín dụng lớn của NHCSXH đã được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng quản trị của NHCSXH phê duyệt nâng mức cho vay tối đa để phù hợp với tình hình thực tế như: Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên; Chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tại NHCSXH là 100 triệu đồng; hộ vay không phải bảo đảm tiền vay). Đối tượng cho vay của các chương trình tín dụng vùng khó khăn là thương nhân hoặc là hộ gia đình không thuộc diện hộ nghèo. Do đó, việc duy trì mức cho vay tối đa như hiện nay (chỉ bằng ½ mức cho vay của chương trình hộ nghèo) là chưa đảm bảo tương quan giữa các chương trình tín dụng chính sách.

Ngoài ra, biến động giá cả thị trường tăng lên hàng năm, trong khi quy mô của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn ngày càng tăng lên. Do đó, mức cho vay tối đa hiện nay chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vay vốn của đối tượng vay vốn.

Trong thời gian qua, NHCSXH cũng nhận được nhiều ý kiến của khách hàng vay vốn, kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu Quốc hội, chính quyền địa phương đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, nâng mức cho vay tối đa cho các đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng đối với vùng khó khăn.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án nâng mức cho vay như đã báo cáo nêu trên.

Giảm lãi suất cho vay còn 0,75%/tháng

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định lãi suất cho vay (Điều 8 Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg).

Cụ thể, quy định hiện nay: "Lãi suất cho vay bằng 0,9%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Tài chính."

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung theo hướng: "Lãi suất cho vay bằng 0,75%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Việc điều chỉnh mức lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãi suất cho vay đảm bảo nguyên tắc bù đắp lãi suất bình quân các nguồn vốn và phí quản lý đối với Chương trình này. Trong đó, lãi suất bình quân các nguồn vốn và phí quản lý xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội."

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh/baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/thuong-nhan-hoat-dong-tai-vung-kho-khan-co-the-duoc-vay-toi-1-ty-dong-102220704160842592.htm

Link gốc: https://baochinhphu.vn/thuong-nhan-hoat-dong-tai-vung-kho-khan-co-the-duoc-vay-toi-1-ty-dong-102220704160842592.htm

Tin khác

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Tại chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.
Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

(LĐ&PL) Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài hợp pháp và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới khi được cơ quan có thẩm quyền của nước sử dụng ngôn ngữ được thi cấp chứng chỉ là ngôn ngữ chính thức công nhận hoặc để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực nhập cảnh cho công dân các nước có nhu cầu định cư, làm việc, nghiên cứu, học tập tại thời điểm phê duyệt liên kết tổ chức thi.
Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 232/TB-VPCP ngày 5/8/2022 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Qua đời đột ngột, người lao động được hưởng những chế độ bảo hiểm nào?

Qua đời đột ngột, người lao động được hưởng những chế độ bảo hiểm nào?

(LĐ&PL) Bạn đọc hỏi: Anh trai tôi đang làm việc tại doanh nghiệp, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Nay, anh tôi qua đời đột ngột vì bệnh. Vậy, tôi muốn biết anh tôi và những người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, con) sẽ được hưởng những chế độ nào của bảo hiểm xã hội?
Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nên đưa bố mẹ đi đăng ký khai sinh và đăng ký kết hôn

Nên đưa bố mẹ đi đăng ký khai sinh và đăng ký kết hôn

(LĐ&PL) Các cụ nếu còn sống nên đi đăng ký khai sinh hoặc đăng ký khai sinh lại, đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn lại, để bảo đảm quyền lợi cho bản thân và người thân, con cháu của mình.
Sửa đổi toàn diện 7 nội dung về chính sách đất đai

Sửa đổi toàn diện 7 nội dung về chính sách đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đề xuất sửa đổi toàn diện 7 nội dung cơ bản về chính sách đất đai.
Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Đề xuất bổ sung quyền của người sử dụng đất

Tại chương XIII dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung.
Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

Quy định mới về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

(LĐ&PL) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Quy định mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW.
Qua đời đột ngột, người lao động được hưởng những chế độ bảo hiểm nào?

Qua đời đột ngột, người lao động được hưởng những chế độ bảo hiểm nào?

(LĐ&PL) Anh trai tôi làm việc tại doanh nghiệp, có tham gia bảo hiểm xã hội. Nay, anh tôi qua đời đột ngột. Vậy, anh tôi và người thân có được hưởng chế độ bảo hiểm nào không?
Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đơn giản hóa thủ tục cấp GCN đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản?

Vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản?

(LĐ&PL) Chồng đang tham gia bảo hiểm xã hội tại đơn vị. Vậy, khi vợ sinh con, chồng có được hưởng chế độ thai sản không? Mức hưởng ra sao? Thủ tục thế nào?
Bổ sung quy định giải quyết nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp phá sản

Bổ sung quy định giải quyết nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp phá sản

Đối với trường hợp chủ bỏ trốn hoặc các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động mà sau khi thanh lý tài sản không còn đủ tiền trả nợ bảo hiểm xã hội.
Ngày 15/8/2022 - hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 15/8/2022 - hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

(LĐ&PL) Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, người sử dụng lao động cần gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan chức năng, chậm nhất là 15/8/2022.
Hải Phòng sẽ chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức hơn 6.718 tỷ đồng

Hải Phòng sẽ chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức hơn 6.718 tỷ đồng

(LĐ&PL) Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 16 vừa biểu quyết thông qua Đề án Mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.
Hơn 3,1 triệu lao động được xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Hơn 3,1 triệu lao động được xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

Cơ quan bảo hiểm xã hội đã xác nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 3,1 triệu lao động.
Quy định mới về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Quy định mới về nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại

Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.
Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

Bộ Nội vụ hướng dẫn tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

(LĐ&PL) Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 3538/BNV-TCBC về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế.
Hà Nội: 9 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Nội: 9 nhóm đối tượng được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐ&PL) Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, từ 1/8/2022, 9 nhóm đối tượng sẽ được hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Xem thêm
Phiên bản di động