Cần thống nhất giá dịch vụ y tế, tránh tình trạng 63 địa phương có 63 giá khác nhau

Cần thống nhất giá dịch vụ y tế, tránh tình trạng 63 địa phương có 63 giá khác nhau

Đề nghị quy định Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành giá dịch vụ y tế thống nhất trên toàn quốc, không ban hành khung giá như dự thảo Luật Giá.
Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế

Bộ Y tế đẩy mạnh thực hiện đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc xử lý chất thải tại các cơ sở y tế.
Đảm bảo công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31

Đảm bảo công tác đáp ứng y tế phục vụ SEA Games 31

Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị y tế trên địa bàn Thành phố sẵn sàng đáp ứng về y tế tại các khách sạn, địa điểm thi đấu theo chỉ đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động