30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

30 Công đoàn cơ sở ký mới Thỏa ước lao động tập thể

55% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị đối thoại và 30 CĐCS ký mới Thỏa ước lao động tập thể, đạt 150% kế hoạch năm 2022.
Có bắt buộc lấy ý kiến trước khi ký thoả ước lao động tập thể?

Có bắt buộc lấy ý kiến trước khi ký thoả ước lao động tập thể?

Theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động 2019, trước khi ký kết thoả ước lao động tập thể phải tổ chức lấy ý kiến.
Xem thêm
Phiên bản di động