Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 1/7, chỉ sử dụng tài khoản VNeID khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Cảnh báo tình trạng xuất hiện giấy công nhận văn bằng giả mạo

Cảnh báo tình trạng xuất hiện giấy công nhận văn bằng giả mạo

(LĐ&PL) Trước tình trạng xuất hiện một số giấy công nhận văn bằng giả mạo, Trung tâm Công nhận văn bằng - Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra khuyến cáo.
Tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến ngày 2/1, toàn thành phố đã thu nhận 4.103.091 hồ sơ cấp định danh điện tử, đạt 66% so với chỉ tiêu (6.220.864 hồ sơ).
Để dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân

Để dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân

Tuy nhiên, vẫn còn một số đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi khó thực hiện các dịch vụ công trực tuyến do hạn chế về kỹ năng sử dụng internet.
Thời gian giải quyết chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp là 2 ngày làm việc

Thời gian giải quyết chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp là 2 ngày làm việc

(LĐ&PL) Theo quy định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, thời gian giải quyết chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến là 2 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động