Bảo vệ quyền lợi cho trên 2.000 người lao động thông qua giải quyết đơn  thư

Bảo vệ quyền lợi cho trên 2.000 người lao động thông qua giải quyết đơn thư

Thông qua việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư của người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã bảo vệ quyền lợi cho trên 2.000 người lao động.
Đà Nẵng: Công đoàn thắng kiện 234 vụ tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Đà Nẵng: Công đoàn thắng kiện 234 vụ tranh chấp lao động, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

(LĐ&PL) Trong 10 năm qua, Công đoàn TP Đà Nẵng đã cử cán bộ Công đoàn chuyên trách đại diện cho NLĐ thực hiện khởi kiện và tham gia tố tụng tại Tòa án, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng cao vị thế để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nâng cao vị thế để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐ&PL) Những năm qua, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức và tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, về người lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động