"Hậu phương" vững chắc của người lao động

Công đoàn viên 21:46 | 07/10/2023
(LĐ&PL) Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2018 - 2023, với mục tiêu "Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; Xây dựng giai cấp công nhân ngành Giao thông vận tải (GTVT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Công đoàn GTVT Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tìm các giải pháp để chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.
Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên Phát huy quyền làm chủ của người lao động Đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội chia sẻ với đồng nghiệp bị tai nạn giao thông

Đẩy mạnh công tác chăm lo

Theo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn GTVT Việt Nam cho biết, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế, tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ hàng năm và ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ cao với nhiều nội dung có lợi cho người lao động.

Theo đó, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 85% các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X.

Đáng chú ý, Công đoàn các cấp đã tập trung chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động với nhiều nội dung thiết thực. Chẳng hạn, ở giai đoạn đại dịch Covid-19 là thử thách nhưng cũng là thời điểm ghi nhận rõ nét hoạt động của tổ chức Công đoàn ngành. Giai đoạn này đã khẳng định vai trò "hậu phương" vững chắc của người lao động bằng các hoạt động thiết thực, linh hoạt.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương tham gia bỏ phiếu tại Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Đinh Luyện)

Trước ảnh hưởng của dịch, hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành bị F0, F1; công nhân lao động phải nghỉ việc luân phiên, nghỉ không lương, chấm dứt hợp đồng lao động… Trước khó khăn này, các cấp Công đoàn thường xuyên phối hợp với chuyên môn đồng cấp chủ động tuyên truyền cho người lao động, nâng cao hiểu biết về các biện pháp phòng chống dịch; Vận động người lao động tích cực tham gia tiêm vắc xin đầy đủ.

Lãnh đạo Công đoàn GTVT Việt Nam trực tiếp đến các điểm "nóng", các tuyến đầu chống dịch như bệnh viện, các chốt kiểm soát vận tải đường bộ, tạo thuận lợi luồng xanh vận tải... để kiểm tra công tác phòng dịch, đồng thời trao quà hỗ trợ, động viên người lao động.

Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam thăm hỏi, hỗ trợ hơn 2.000 công nhân lao động, các đơn vị thuộc tuyến đầu chống dịch của ngành, các đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, các hoạt động chăm lo người lao động thường xuyên tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như: Tổ chức bữa ăn ca; Tổ chức Tháng Công nhân, công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy. Thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho CNVCLĐ ở lại thi công và trực Tết. Trao tặng quà cho các gia đình công nhân lao động, gia đình chính sách...

Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh: Đinh Luyện)

Qua thống kê, trong nhiệm kỳ qua, Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả, là chỗ dựa cho người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách... Quỹ đã thăm hỏi, hỗ trợ 337 tập thể, 7.977 công nhân lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn; Thăm hỏi, tặng quà 2.741 cựu thanh niên xung phong; Hỗ trợ xây dựng 11 nhà "Mái ấm công đoàn" cho công nhân lao động, 29 nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác... với tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Tiếp tục hướng về đoàn viên

Điểm nhấn đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn GTVT Việt Nam đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, tập hợp được sức mạnh của cán bộ, CNVCLĐ trong ngành. Kết quả, Công đoàn GTVT Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Cụ thể là, chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Với việc đề ra chỉ tiêu "kết nạp mới 5.000 đoàn viên", Công đoàn GTVT Việt Nam đã thực hiện phát triển được 6.299 đoàn viên; chỉ tiêu "Mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu một đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam", Công đoàn GTVT Việt Nam đã giới thiệu, kết nạp được 3.914 đảng viên; chỉ tiêu "Tỷ lệ công nhân lao động chưa qua đào tạo dưới 5%", Công đoàn GTVT Việt Nam đã nỗ lực triển khai và chỉ có 3% công nhân lao động chưa qua đào tạo.

Xác định rõ thời gian tới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự chuyển dịch lao động từ khu vực kinh tế Nhà nước sang tư nhân sẽ tác động sâu sắc đến lao động, việc làm, cuộc sống và quan hệ lao động; Các mối quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp. Đây là thách thức lớn đối với tổ chức công đoàn trong việc khẳng định vị thế, vai trò bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động.

Do vậy, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn GTVT Việt Nam hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, với phương châm hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, xây dựng Công đoàn GTVT Việt Nam vững mạnh; Tập trung nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, tăng cường phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn về mọi mặt; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tham gia xây dựng đội ngũ CNVCLĐ lớn mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển ngành GTVT trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đã xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, thông qua Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, bên cạnh chỉ ra những hạn chế, Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ gồm: Phát triển ít nhất 6.500 đoàn viên Công đoàn; trên 83% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; trên 80% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức Công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ…

Với tinh thần đổi mới, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương đã kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn toàn ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống dũng cảm, thông minh, sáng tạo ra sức thi đua với mục tiêu: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, doanh nghiệp và toàn ngành GTVT năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đinh Luyện
Link gốc:

Tin khác

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Đáng chú ý, với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, Công đoàn đã phối hợp với cơ quan thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ cương hành chính; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

Hỗ trợ kinh phí thương lượng, ký kết, chấm điểm Thỏa ước lao động tập thể

(LĐ&PL) LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân thuộc LĐLĐ Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp tham gia thương lượng, ký kết, chấm điểm, phân loại các bản Thỏa ước lao động tập thể.
Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

Quan tâm chăm lo chế độ chính sách đối với lao động nữ

(LĐ&PL) Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện Công đoàn ngành quản lý 5.257 đoàn viên, với 1.024 đoàn viên nữ.
Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

Sơn Tây: Thành lập Công đoàn cơ quan khối dân vận

(LĐ&PL) Mới đây, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn cơ quan khối dân vận tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

Sơn Tây: Thực hiện tốt chức năng đại diện cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

Công đoàn Cơ quan UBND huyện Ba Vì tổ chức tốt các phong trào thi đua

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong dịp Tết

(LĐ&PL) Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động công nhân lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe đậm tình nghĩa Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, 30 chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

Sơn Tây thành lập Công đoàn cơ quan Thị ủy

(LĐ&PL) Mới đây, Công đoàn cơ quan Thị ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập, ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn.
Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

Những chiếc bánh đong đầy yêu thương tặng đoàn viên công đoàn

(LĐ&PL) Mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất đã tổ chức gói bánh chưng năm 2024 cho các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.
Thanh  Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

Thanh Trì: Đoàn viên Công đoàn rộn ràng thi bày mâm ngũ quả Tết

(LĐ&PL) Sáng nay (1/2), trong không khí vui tươi, ấm áp chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội thi Bày mâm ngũ quả. Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu với những giá trị truyền thống khi Tết đến, Xuân về.
Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

Mang Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động quận Ba Đình

(LĐ&PL) Ngày 28/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

LĐLĐ huyện Thạch Thất thăm, tặng quà nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã tổ chức Đoàn đi thăm và trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

Đoàn viên quận Bắc Từ Liêm sôi nổi tham dự Tết sum vầy 2024

(LĐ&PL) Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" năm 2024.
Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ"  2024

Người lao động ngành Giao thông Thủ đô hào hứng đón "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" 2024

(LĐ&PL) Hơn 200 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội được trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền tươi vui, sôi động.
Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

Công nhân trong các khu công nghiệp vui đón Tết

(LĐ&PL) Ngày 26/1, tại Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội), Công đoàn các KCN&CX Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động