Nâng hiệu lực quản lý vận hành nhà chung cư

Nâng hiệu lực quản lý vận hành nhà chung cư

Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, ngày càng nhiều chung cư cao tầng được hình thành, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.
Số hóa vận hành nhà chung cư giúp minh bạch thông tin

Số hóa vận hành nhà chung cư giúp minh bạch thông tin

Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư, như: Ban quản trị do dân tự bầu, thuê đơn vị vận hành... đều bộc lộ những bất cập, hạn chế....
Xem thêm
Phiên bản di động