Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Công đoàn Tổng Công Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng.
Có được sử dụng lao động cho thuê lại trong công việc nặng nhọc, độc hại?

Có được sử dụng lao động cho thuê lại trong công việc nặng nhọc, độc hại?

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
An toàn lao động phải từ tư duy của chủ sử dụng lao động

An toàn lao động phải từ tư duy của chủ sử dụng lao động

Mặc dù tai nạn lao động năm vừa qua giảm ở tất cả các lĩnh vực nhưng cả nước vẫn xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn lao động khiến gần 800 người chết.
Xem thêm
Phiên bản di động