Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐ&PL) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi của người lao động.
Làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường học

Làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường học

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công đoàn trường học đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động