Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Đối thoại với người sử dụng lao động về tiền lương để có lợi hơn cho NLĐ

Công đoàn Tổng Công Hàng hải Việt Nam vừa chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng.
Xem thêm
Phiên bản di động