Khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu

Khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đưa ra hai phương án sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sau tuổi nghỉ hưu.
Khuyến khích tổ chức hội nghị người lao động năm 2023 trong quý I

Khuyến khích tổ chức hội nghị người lao động năm 2023 trong quý I

(LĐ&PL) Căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động thống nhất với Công đoàn cơ sở về thành phần dự hội nghị người lao động theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.
Xem thêm
Phiên bản di động