Quyền lợi của người lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm luôn được đảm bảo

Quyền lợi của người lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm luôn được đảm bảo

(LĐ&PL) Nhờ những hoạt động thiết thực của tổ chức Công đoàn, quyền lợi của người lao động trên địa bàn huyện Gia Lâm luôn được đảm bảo.
Công đoàn huyện Phúc Thọ làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Phúc Thọ làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.
Công đoàn huyện Phúc Thọ làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Phúc Thọ làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã triển khai hiệu quả công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.
Xem thêm
Phiên bản di động