Cụm thi đua số 7 đạt nhiều kết quả khích lệ trong công tác phát triển đoàn viên

Cụm thi đua số 7 đạt nhiều kết quả khích lệ trong công tác phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố cho biết, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh của Cụm đạt nhiều kết quả khích lệ.
Cụm thi đua số 7 tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

Cụm thi đua số 7 tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động

(LĐ&PL) Cụm thi đua số 7, Liên đoàn Lao động Thành phố đã ký giao ước thi đua năm 2022 với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định

(LĐ&PL) 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn trong Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham gia tích cực, hiệu quả trong việc xây dựng, kiểm tra, giám sát các chế độ chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động