Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐ&PL) Với những nỗ lực trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, nhiều nữ CNVCLĐ ngành Nông nghiệp đã được Công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng.
Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và phát triển đoàn viên

Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và phát triển đoàn viên

(LĐ&PL) Thời gian qua, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã chú trọng triển khai các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, đồng thời làm tốt công tác phát triển đoàn viên.
Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp Thủ đô

Nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động ngành Nông nghiệp Thủ đô

(LĐ&PL) Thời gian qua, các phong trào văn hóa, thể dục thể thao luôn được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội chú trọng triển khai tới Công đoàn cơ sở.
Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐ&PL) 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy định.
Làm tốt công tác phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2022

Làm tốt công tác phát triển đoàn viên trong 6 tháng đầu năm 2022

(LĐ&PL) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã kết nạp mới 185/170 đoàn viên (đạt 108,8%) chỉ tiêu phát triển đoàn viên do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội giao.
Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động

Làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động

(LĐ&PL) Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong ngành. Với sự đồng hành của các cấp Công đoàn, cán bộ công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) ngày càng tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn, yên tâm lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động