Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức cấp huyện

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức cấp huyện

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế đối với công chức, trong đó có công chức cấp huyện được quy định tại Điều 7 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
Tiêu chí để công chức cấp huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tiêu chí để công chức cấp huyện xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bạn đọc Kim Hoa hỏi: Công chức cấp huyện muốn được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phải đáp ứng được các tiêu chí gì?
Xem thêm
Phiên bản di động