Đánh giá kỹ tác động của hai đề xuất về rút bảo hiểm xã hội một lần

Đánh giá kỹ tác động của hai đề xuất về rút bảo hiểm xã hội một lần

(LĐ&PL) Sau 7 năm thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, khoảng 4,5 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, trong đó có gần 1,3 triệu lượt người sau khi nhận BHXH một lần tiếp tục quay trở lại thị trường lao động và tiếp tục tham gia BHXH.
Xem thêm
Phiên bản di động