Thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững

Thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững

Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nói chung, một số nhóm lao động yếu thế, đặc thù nói riêng đồng thời, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ việc làm theo hướng chủ động.
Xem thêm
Phiên bản di động