Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2023

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023; các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong lĩnh vực xây dựng,... là những chính sách có hiệu lực thi hành trong tháng 11.
Sử dụng xe công vào mục đích cá nhân có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng

Sử dụng xe công vào mục đích cá nhân có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng

(LĐ&PL) Cá nhân sử dụng xe công đi lễ hội (trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ) sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng. Cơ quan, tổ chức giao, sử dụng xe công đi lễ hội không đúng quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền đến 20 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động