Cách tính mức phụ cấp ưu đãi nghề năm 2023

Cách tính mức phụ cấp ưu đãi nghề năm 2023

Trong một số trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ngoài mức lương cơ sở.
Giáo viên mong chờ sửa đổi quy định phụ cấp ưu đãi nghề

Giáo viên mong chờ sửa đổi quy định phụ cấp ưu đãi nghề

Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, sửa đổi quy định về phụ cấp ưu đãi giáo viên phù hợp với tình hình đất nước...
Xem thêm
Phiên bản di động