Đề xuất dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án nhà ở xã hội để xây dựng công trình thương mại

Đề xuất dành 20% tổng diện tích đất ở trong dự án nhà ở xã hội để xây dựng công trình thương mại

(LĐ&PL) Bộ Xây dựng đang chủ trì soạn thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng. Trong Tờ trình Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, hiện có hai luồng ý kiến khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động