Xử lý ngay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm

Xử lý ngay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc để xử lý ngay tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động