Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định mới

Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo quy định mới

(LĐ&PL) Một trong những điểm mới quan trọng và được quan tâm của Bộ luật Lao động 2019 là việc tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.
Những chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu áp dụng từ năm 2023

Những chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu áp dụng từ năm 2023

Năm 2023, chính sách về tuổi nghỉ hưu, lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức có một số thay đổi theo lộ trình...
Năm 2023: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu

Năm 2023: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu

Tăng 12,5% lương hưu, tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu từ ngày 1-7-2023, tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động là những chính sách có hiệu lực từ 2023.
Những trường hợp lãnh đạo, quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu

Những trường hợp lãnh đạo, quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu

(LĐ&PL) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động