Nghiêm cấm từ chối kiểm định xe không đúng quy định

Nghiêm cấm từ chối kiểm định xe không đúng quy định

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động