Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông): Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn

Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông): Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn

(LĐ&PL) Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông) đã hoàn thành tốt hoạt động công đoàn, cũng như nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông): Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn

Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông): Phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Công đoàn

(LĐ&PL) Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Trường Tiểu học Yên Nghĩa (Hà Đông) đã hoàn thành tốt hoạt động công đoàn, cũng như nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động