Làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường học

Làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường học

(LĐ&PL) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Công đoàn trường học đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động