Nợ thuế 2 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị cưỡng chế hoá đơn

Nợ thuế 2 tỷ đồng, một doanh nghiệp bị cưỡng chế hoá đơn

(LĐ&PL) Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với một doanh nghiệp xây dựng nợ thuế quá hạn.
Thu ngân sách từ thuế giảm

Thu ngân sách từ thuế giảm

(LĐ&PL) Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ.
Quyết liệt đôn đốc nợ đọng sau thanh tra, kiểm tra thuế

Quyết liệt đôn đốc nợ đọng sau thanh tra, kiểm tra thuế

(LĐ&PL) Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế; thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; đồng thời tập trung, quyết liệt đôn đốc số tiền còn nợ đọng sau thanh tra, kiểm tra…
7 tháng đầu năm, miễn, giảm, gia hạn 109.000 tỷ đồng tiền thuế

7 tháng đầu năm, miễn, giảm, gia hạn 109.000 tỷ đồng tiền thuế

(LĐ&PL) Tổng số tiền thuế, phí, lệ phí... đã miễn, giảm, gia hạn từ đầu năm đến hết tháng 7 ước tính đạt khoảng 109.000 tỷ đồng.
Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

(LĐ&PL) Ngành Thuế đang đẩy mạnh tuyên truyền để người nộp thuế cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế phục vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân.
Giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp

Giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp

(LĐ&PL) Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy chế giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp, trong đó hướng dẫn cụ thể về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả tại cơ quan thuế.
Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%

Đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%

(LĐ&PL) Hội Tư vấn Thuế Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về Dự thảo Nghị định Chính phủ về Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...
Xem thêm
Phiên bản di động