Điều gì gây hạn chế cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo?

Điều gì gây hạn chế cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo?

(LĐ&PL) Hiện đang có những thách thức gây cản trở sự gia nhập và phát triển của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm môi trường pháp quy còn phiền toái và những khó khăn trong tiếp cận tài chính
Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển văn hóa

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển văn hóa

(LĐ&PL) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tổ chức Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa".
Xem thêm
Phiên bản di động