Khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu

Khuyến khích người lao động tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đưa ra hai phương án sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu để khuyến khích người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội sau tuổi nghỉ hưu.
Xem thêm
Phiên bản di động