Lương cho lao động đã qua đào tạo nghề: Tiếp tục trả cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất 7%

Lương cho lao động đã qua đào tạo nghề: Tiếp tục trả cao hơn mức lương tối thiểu ít nhất 7%

(LĐ&PL) Theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), từ 1/7/2022, chế độ tiền lương trả cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật lao động.
Quy định về trả lương tối thiểu theo giờ

Quy định về trả lương tối thiểu theo giờ

(LĐ&PL) Theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, lần đầu tiên có quy định cụ thể về mức lương tối thiểu giờ.
Bàn giải pháp để đưa lương tối thiểu tiếp cận mức sống tối thiểu

Bàn giải pháp để đưa lương tối thiểu tiếp cận mức sống tối thiểu

(LĐ&PL) Để chính sách tăng lương tối thiểu được áp dụng hiệu quả, phải nhanh chóng đưa quy định mức lương tối thiểu giờ vào thực tế, thông qua việc nâng cao năng suất lao động, chú trọng thỏa ước lao động tập thể...
Xem thêm
Phiên bản di động