Cần làm gì nếu quét mã QR trên thẻ căn cước công dân bị sai thông tin?

Cần làm gì nếu quét mã QR trên thẻ căn cước công dân bị sai thông tin?

Nếu phát hiện thông tin hiển thị không chính xác khi quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip. Người dân cần làm gì trong trường hợp này?
Xem thêm
Phiên bản di động