Cách tính mức phụ cấp ưu đãi nghề năm 2023

Cách tính mức phụ cấp ưu đãi nghề năm 2023

Trong một số trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ngoài mức lương cơ sở.
Các mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế công lập

Các mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với công chức, viên chức y tế công lập

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP, có 5 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác y tế tại cơ sở y tế công lập.
Xem thêm
Phiên bản di động