Mất nước mùa nắng nóng: Các dấu hiệu bất thường ngoài cảm giác khát

Mất nước mùa nắng nóng: Các dấu hiệu bất thường ngoài cảm giác khát

Khát là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang mất nước. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu mất nước khác mà bạn có thể chưa biết.
Xem thêm
Phiên bản di động