Cân nhắc phương án giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước

Cân nhắc phương án giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính vừa chính thức có văn bản số 4295/BTC-CST liên quan đến việc cân nhắc giảm lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Chưa tiếp tục giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô lắp ráp trong nước

Chưa tiếp tục giảm lệ phí trước bạ đối với ôtô lắp ráp trong nước

Đề nghị tiếp tục gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước năm 2023, Bộ Tài chính đề xuất thời gian áp dụng không nên kéo dài.
Xem thêm
Phiên bản di động