Quận Đống Đa đối thoại với tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính

Quận Đống Đa đối thoại với tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính

(LĐ&PL) Ngày 2/11, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức hội nghị “Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023”.
Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công năm 2023

Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công năm 2023

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2023.
Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công năm 2023

Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công năm 2023

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động