Chi tiết giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chi tiết giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

(LĐ&PL) Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã có Quyết định 3541/QĐ-UBND phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động